Zaproszenie do nadsyłania artykułów do dziewiątego numeru „e-Politikonu” (do 28.02.2014)

okładka dziewiątego numeruRedakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do kolejnego tematycznego wydania, które zostanie poświęcone problematyce komunikacji politycznej w Internecie.

Chcemy zachęcić środowisko politologów, medioznawców i specjalistów od komunikacji w Internecie do podjęcia wysiłku badań i analiz, którego efektem będzie opracowanie kompleksowo opisujące to niezwykle ciekawe zjawisko, zawierające m.in. doświadczenia polskich i zagranicznych polityków oraz zestaw najlepszych praktyk.

 

 

 

Zapraszamy badaczy, którzy przede wszystkim chcieliby podjąć się próby analizy następujących kwestii:

 •  Jak wygląda skuteczna kampania polityczna wykorzystująca media społecznościowe?
 • Czym charakteryzuje się język komunikacji politycznej w Internecie?
 • Jakie są najważniejsze cechy komunikacji politycznej w Internecie?
 • Jak zsynchronizować komunikację w mediach społecznościowych z klasyczną kampanią wyborczą?
 • Czym charakteryzuje się metodologia badań komunikacji politycznej w Internecie?
 • Jaki jest potencjał mediów mobilnych w kontekście komunikacji politycznej?
 • Czy i gdzie są granice prywatności polityków w komunikacji internetowej?
 • Czym charakteryzują się następujące zjawiska z zakresu komunikacji politycznej w Internecie: polityczny
  cyberbullying, hating, trolling, memy?
 • Jakie są przejawy podmiotowości obywateli w Internecie?

Redakcja naukowa dziewiątego numeru „e-Politikonu”: dr Olgierd Annusewicz, dr Bartłomiej Biskup

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Mamy przyjemność poinformować, że po raz pierwszy specjalne wydanie tematyczne „e-Politikonu” będzie miało wymiar regionalny i obejmie autorów z krajów Europy Środkowej, należących do Unii Europejskiej. Numer będzie promowany także zagranicą.
Regionalny wymiar publikacji oznacza, że redakcja oczekuje na teksty wyłącznie w języku angielskim.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 28 lutego 2014 r.

Pragniemy z przyjemnością poinformować, że partnerem dla wydania dziewiątego numeru „e-Politikonu” jest Google Polska.

Autorzy trzech artykułów, które zostaną najwyżej ocenione w procesie recenzji, otrzymają honorarium w wysokości 2 500 PLN brutto (informacje o procedurze recenzowania nadsyłanych artykułów znajdują się tutaj).

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym i z liczbą 5 punktów znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (grudzień 2013 r.).

Każdy numer kwartalnika w dniu publikacji dociera do około trzech tysięcy pracowników naukowych i doktorantów ze wszystkich politologicznych ośrodków akademickich w Polsce a także do polityków, urzędników, dziennikarzy, studentów czy organizacji pozarządowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.