Zaproszenie do nadsyłania artykułów do 12. numeru „e-Politikonu” (do 26.10.2014)

Wokładka e-Politikon nr 12 minie współczesnym świecie mediów zachodzą istotne zmiany, z których dwie: technologiczna i komercyjna, rzutują na tradycyjne paradygmaty dziennikarstwa, każąc zastanowić się nad redefinicją tej profesji w kontekście dyskursu politycznego. Tradycyjny paradygmat dziennikarstwa obejmował w zasadzie wszelkie czynności, których efektem jest stworzenie i udostępnienie odbiorcom informacji, pozbawionej komentarza i opinii, obiektywnej oraz dotyczącej wydarzeń, zjawisk, ludzi ważnych z punktu widzenia dużej populacji (społeczeństwo jako całość, duże grupy społeczne).
Wspomniane wcześniej zmiany wewnątrz świata mediów, powiązane oczywiście ze zmianami społecznymi i w polu polityki, powodują, że dziennikarze podejmują się pełnienia ról, odbiegających od tego, co opisywał ów paradygmat tradycyjny. Dziennikarz staje się ekspertem od polityki i jej uczestników, ale także od skutecznego komunikowania się z wyborcami; jest aktywnym i zaangażowanym uczestnikiem platform społecznościowych, komentującym na gorąco bieżące wydarzenia czy stanowiska innych uczestników takiej debaty, bez uprzedniej ich weryfikacji; jest wreszcie celebrytą, któremu nieobca jest obecność w mediach nie związanych z dyskursem politycznym, przy czym ta obecność ma wymiar nie tylko prywatny, ale czasem i zawodowy.

W tym kontekście zapraszamy do nadsyłania artykułów odnoszących się następujących zagadnień:

• umiejętności komunikacyjne dziennikarzy jako pośredników pomiędzy politykami i obywatelami;

• dziennikarstwo polityczne: misja, służba, czy polityka?;

• bezstronność vs stronniczość dziennikarzy w dyskursie politycznym;

• dziennikarz jako promotor idei: wiedza i osobiste przekonania dziennikarzy jako czynnik wpływający na obraz i wizje przyszłości współczesnych demokracji;

• dziennikarz jako ekspert;

• dziennikarz jako celebryta;

• dziennikarz jako bloger;

• dziennikarz w mediach społecznościowych;

• dziennikarz jako specjalista od public relations i broker reklamowy.

Redaktorzy naukowi numeru:  prof. Dorota Piontek, dr Agnieszka Szymańska, dr Olgierd Annusewicz

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 26 października 2014 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym i z liczbą 5 punktów znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (grudzień 2013 r.). Każdy numer kwartalnika w dniu publikacji dociera do około trzech tysięcy pracowników naukowych i doktorantów ze wszystkich politologicznych ośrodków akademickich w Polsce a także do polityków, urzędników, dziennikarzy, organizacji pozarządowych oraz studentów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.