Zaproszenie do nadsyłania artykułów do 10. numeru „e-Politikonu” (do 15.06.2014)

e-Politikon 10 2014 miniRedakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do kolejnego tematycznego wydania, które zostanie poświęcone problematyce przywództwa w sferze publicznej.

Za podjęciem tego zagadnienia kryje się przekonanie, że w czasach globalnych zagrożeń i szybkich zmian, które przeobrażają wszystkie obszary życia społecznego, skuteczne przywództwo – uniwersalny warunek udanych rządów – staje się coraz bardziej towarem deficytowym.
Jest to cały kompleks zagadnień, do podjęcia których chcemy zachęcić nie tylko środowisko politologów, lecz także przedstawicieli innych dyscyplin. Badania przywództwa tworzą bowiem na styku politologii, psychologii, socjologii i nauk o zarządzaniu interdyscyplinarny obszar o bogatych tradycjach i wyraźnie wyodrębnionej tożsamości; obszar refleksji, który skupia zarówno wysiłki akademickich badaczy, jak i praktyków poszukujących wzorów przywództwa odpowiadających bieżącym wyzwaniom w polityce i biznesie.

Zapraszamy badaczy, którzy przede wszystkim chcieliby podjąć się próby analizy następujących kwestii:

  • w jaki sposób globalne wyzwania XXI wieku przeobraziły wzory przywództwa w sferze publicznej?
  • co to znaczy odpowiedzialne przywództwo w dobie ”postpolityki”, globalizacji i słabnięcia instytucji demokratycznych?
  • jakich przywódców potrzebujemy – i dlaczego jest ich tak niewielu?
  • jakie kompetencje przywódcze są w XXI wieku najważniejsze?
  • w jaki sposób zmieniały się wzory i ideały przywódcze na przestrzeni wieków?
  • przez pryzmat jakich etycznych ideałów powinniśmy oceniać poczynania współczesnych polityków?
  • w jaki sposób kryzys demokratycznych instytucji wpływa na jakość politycznego przywództwa? a może główny kierunek zależności jest odwrotny?
  • jaka jest rola przywództwa organizacjach trzeciego sektora w rozwiązaniu globalnych problemów, przed którymi stoimy?
  • w jakim zakresie dostrzec można wpływ wzorów przywództwa w biznesie na poszukiwania nowego paradygmatu przywództwa w sferze publicznej?

Redakcja naukowa dziesiątego numeru „e-Politikonu”: doc. dr Jerzy Szczupaczyński, dr Olgierd Annusewicz.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 15 czerwca 2014 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Partnerem numeru jest Stowarzyszenie Szkoła Liderów, które obecnie prowadzi rekrutację do XXII edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego:
www.szkola-liderow.pl, www.jakdopolityki.eu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.