„Zagrożenie terrorystyczne w Europie” – zaproszenie do nadsyłania artykułów do 20. wydania „e-Politikonu” w 2016 r. (do 15.10.2016)

okladka TerroryzmSerdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych do ostatniego w tym roku tematycznego wydania „e-Politikonu”, które będzie nosić tytuł „Zagrożenie terrorystyczne w Europie”. Naszym celem jest ukazanie złożoności problematyki współczesnego terroryzmu na Starym Kontynencie. Zagrożenie terrorystyczne w Europie jest stosunkowo wysokie w porównaniu do lat poprzednich, zarówno ze strony indywidualnych sprawców (samotnych wilków), jak i ugrupowań zhierarchizowanych oraz opartych na strukturach sieciowych. Wyzwaniem są również tzw. zagraniczni bojownicy i ich powroty. Z drugiej strony sztuczne kreowanie zagrożenia w państwach, w których dotychczas ryzyko bezpośredniego ataku było niskie, może przyczynić się do niepokojów społecznych i napięć w kontekście polityki migracyjnej. Radykalizacja opinii publicznej, skutecznie podsycana przez media i władze państwowe sprzyja z kolei ograniczaniu wolności na rzecz bezpieczeństwa.

Zapraszamy więc badaczy, którzy w swoich pracach chcieliby przede wszystkim poruszyć następujące zagadnienia:

  • aktywne organizacje terrorystyczne w Europie
  • cyberterroryzm
  • media w służbie terroryzmu (propaganda, kontrpropaganda, rekrutacja, szkolenie)
  • modus operandi sprawców zamachów terrorystycznych
  • finansowanie terroryzmu
  • radykalizacja postaw i zachowań
  • przeciwdziałanie terroryzmowi
  • zarządzanie kryzysowe w fazie reagowania na incydenty o charakterze terrorystycznym (dobre praktyki, wnioski dla Polski)
  • systemy i modele antyterrorystyczne wybranych państw europejskich

 

Redakcja naukowa numeru: prof. dr hab. Stanisław Sulowski, dr Aleksandra Zięba

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 15 października 2016 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.