Wystąpienie eksperta OAP UW na Forum Ekonomicznym i Ochrony Środowiska OBWE (11-13 września 2013 r.)

W dniach 11-13 września ekspert Ośrodka Analiz Politologicznych UW, dr Krzysztof M. Księżopolski, wziął udział w 21st OSCE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL FORUM pt. “Increasing stability and security: Improving the environmental footprint of energy-related activities in the OSCE region”, które odbywało się w Pradze.

Na konferencji dr Księżopolski wygłosił referat na temat  Enhancing economic security through development of Renewable Energy Sources in Europe – myth or reality.

W swoim referacie stwierdził, iż istota procesu ekonomizacji bezpieczeństwa oznacza, iż państwa rywalizują ze sobą o uzyskanie dostępu do tanich źródeł energii z wykorzystaniem wszelkich możliwych sposób zarówno o charakterze militarnym, ekonomicznym i dyplomatycznym. Niektórzy badacze, np. Michael T. Klare, wskazują, iż powoduje to napięcia i konflikty zbrojne w stosunkach międzynarodowych.

Rozwój odnawialnych źródeł energii daje większości państw możliwość kształtowania innego sposobu wzajemnych relacji na tym obszarze, czyli przejście z rywalizacji do systemu kooperatywnego, zapewniającego bezpieczeństwo. Taki model wzajemnych relacji jest najbardziej pożądany z punktu widzenia stabilności stosunków międzynarodowych jak również dobrobytu tych państw, ponieważ jest najtańszy. W związku z powyższym rozwój energetyki odnawialnej może mieć istotny wpływ na przewartościowanie wzajemnych relacji między państwami, w których OBWE może odgrywać istotną rolę.

Biorąc pod uwagę przedstawione uwarunkowania ekspert rekomendował państwom i OBWE podjęcie następujących działań:

  • Stworzenie międzynarodowego reżimu współpracy energetycznej, opartego na następujących zasadach: liberalizacji rynku energetycznego, zakazie wstrzymywania dostaw lub podnoszenia cen surowców energetycznych w celu wywarcia wpływu na politykę państw, wzajemnym informowaniu o zasobach energetycznych, wspólnych konsultacjach dotyczących polityki energetycznej, dywersyfikacji źródeł energii i dostawców. Polityka energetyczna powinna opierać się na systematycznym zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w ich bilansach.
  • Efektem działania reżimu powinna być jedna spójna strategia energetyczna obszaru OBWE.
  • Poparcie wysiłków Unii Europejskiej w budowie powszechnego międzynarodowego reżimu ochrony klimatu, które wyznaczy realistyczne cele redukcji emisji dla wszystkich.
  • Te działania w istotny sposób ograniczą ewentualne koszty reagowania państw OBWE na brak stabilności wywoływanej negatywnymi efektami zmian klimatu jak również poprawi konkurencyjność ich gospodarek.
  • Zwiększenie wydatków na rozwój technologii RES oraz współpracy naukowo-badawczej oraz kierunkowanie postępu technologicznego w innych gałęziach gospodarki w kierunku maksymalnego wykorzystywania energii elektrycznej np. w transporcie.
  • Stworzenie mechanizmów pomocy gospodarczej i technologicznej dla państw o niskim poziomie rozwoju gospodarczym i technologicznym przywiązanych do tradycyjnych sposobów produkcji energii.

W Forum Ekonomicznym i Ochrony Środowiska OBWE uczestniczy corocznie ponad 350 uczestników, przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych a także środowisk biznesowych i akademickich z 57 państw oraz organizacji międzynarodowych. Celem jest wzmocnienie politycznego dialogu w ramach OBWE, związanego z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki i bezpieczeństwa środowiska.

Więcej informacji o tegorocznym Forum znajdą Państwo tutaj.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Opinie i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.