„Wybory samorządowe – samorządowe wybory” – zaproszenie do nadsyłania artykułów do 26. numeru „e-Politikonu” (do 28.02.2018)

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do kolejnego tematycznego wydania, które zostanie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego, a w szczególności ordynacji wyborczej i finansowaniu kampanii wyborczej w jednostkach samorządu terytorialnego.  Wydanie ukaże się w dniu 22 maja 2018 r. równolegle z międzynarodową konferencją naukową, organizowaną na Uniwersytecie Warszawskim przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Samorząd jest powoływany dzięki woli państwa i to państwo określa zakres jego samodzielności. Przyszłość samorządu terytorialnego oscyluje więc wokół dyskusji na ile państwo jako suweren władzy publicznej zrezygnuje z niektórych uprawnień w zakresie administracji na rzecz społeczności lokalnych jako odrębnych podmiotów prawnych. Dyskusja nad polityką państwa wobec samorządu terytorialnego dotyczy m.in. sporu o ordynację wyborczą, zasad finansowania kampanii wyborczej, miejsca i roli przywództwa politycznego w jednostkach samorządu terytorialnego, modernizacji administracji samorządowej.

Zapraszamy więc badaczy, którzy w swoich pracach chcieliby przede wszystkim poruszyć następujące zagadnienia:

 • problem ordynacji wyborczej w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich
 • finansowanie kampanii wyborczej w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich
 • kadencyjność w jednostkach samorządu terytorialnego
 • wybory samorządowe – przygotowania do kampanii wyborczej
 • protesty wyborcze
 • marketing polityczny w kampanii samorządowej
 • problem modernizacji strukturalnej, instytucjonalnej i kadrowej samorządu terytorialnego w programach wyborczych
 • przywództwo lokalne a gra z elektoratem
 • partie i koalicje partyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • zasady ustrojowe samorządu terytorialnego w kontekście programów wyborczych

Dodatkową częścią przygotowywanego wydania oraz konferencji będą Warsztaty Doktoranckie i Studenckie „Kampania samorządowa” – zapraszamy studentów i doktorantów do przygotowania opisów studiów przypadków wykorzystania instrumentarium marketingu politycznego w dotychczasowych samorządowych kampaniach wyborczych a także analiz przypadków komunikowania politycznego pomiędzy przedstawicielami władzy samorządowej a społecznościami lokalnymi w mijającej kadencji. Najlepsze prace zostaną opublikowane w specjalnej sekcji przygotowywanego numeru „e-Politikonu” zaś ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w towarzyszących konferencji Warsztatach Doktoranckich. Zapraszamy więc do analizowania między innymi:

 • projektów komunikacyjnych, np. kampanii społecznych prowadzonych przez jednostki samorządowe
 • przebiegu kampanii referendalnych, które miały miejsce w ostatniej kadencji,
 • przykładów procesów tworzenia wizerunku i zarządzania wizerunkiem przez lokalnych liderów samorządowych
 • reklamy politycznej oraz działań Public Relations prowadzonych w dotychczasowych kampaniach

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, prof. dr hab. Ewa Marciniak, dr Olgierd Annusewicz.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 28 lutego 2018 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj. Studia przypadków i analizy nadsyłane w ramach sekcji „Warsztaty doktoranckie” powinny mieć objętość około ½ arkusza.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.