Współczesne wyzwania i zagrożenia

Niezwykle szybki rozwój współczesnych państw, społeczeństw oraz zmiany zachodzące w sferze gospodarki stanowią kolejny ciekawy obszar analiz. W jego ramach realizowane są projekty związane z nowymi zjawiskami, które stały się udziałem współczesnych państw i społeczeństw i w sposób szczególny wpływają na kształtowanie międzynarodowego ładu politycznego. Między innymi analizie poddawane są takie zagadnienia jak globalizacja, innowacja technologiczna czy fenomen zmian demograficznych, które rodzą wyzwania i zagrożenia dla współczesnego świata.

Współczesne wyzwania i zagrożenia – Biblioteka OAPu

Możliwość komentowania jest wyłączona.