„Wizerunek waluty Euro w Polsce”

5 listopada 2012 roku w sali im. S. Czarnowskiego odbyło się seminarium naukowe pt. „Wizerunek waluty euro w Polsce”. Wydarzenie było współorganizowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Fundację Konrada Adenauera.

W trakcie seminarium zaprezentowany został raport dr Renaty Mieńkowskiej-Norkiene, komentowany później przez zaproszonych Gości: Annę Radwan – Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana,  Krzysztofa Bienia z Narodowego Banku Polskiego oraz dr hab. Roberta Gwiazdowskiego z Centrum Adama Smitha. Spotkanie poprowadził Wojciech Szeląg – szef redakcji biznesowej telewizji Polsat.

Otwarcia seminarium dokonała prof. dr hab. Agnieszka Rothert, kierownik Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych OAP UW. Ekspert przywitała zgromadzonych gości oraz podziękowała za współpracę obydwu Fundacjom w stworzeniu raportu dotyczącego wizerunku waluty euro w, Polsce powstającego dzięki specjalistom ze świata nauki i świata biznesu.

dr R. Mieńkowska-NorkienePierwszą cześć seminarium poświęcono przedstawieniu raportu. Prezentowała go dr Renata Mieńkowska-Norkiene z Ośrodka Analiz Politologicznych UW. Omówiła metodologię, przebieg i rezultaty badania oraz jego cel czyli określenie wizerunku euro w polskich mediach elektronicznych w kontekście polskiej sytuacji makroekonomicznej i społeczno-gospodarczej a także w kontekście sytuacji zewnętrznej – tj. państw znajdujących się w strefie euro. Dominujący wpływ na postrzeganie waluty euro miała zdaniem ekspert obecna kondycja finansowa Grecji. Dr Mieńkowska-Norkiene podkreśliła, że przekaz dotyczący tej waluty powinien być bardziej precyzyjny. Polacy powinni być informowani nie tylko o tym jak sytuacja w Grecji wpływa na kwestie przyszłości euro w Polsce, ale także to, jak Polska jest przygotowana na to, aby tę walutę przyjąć. Okresem, w którym najczęściej pojawiały się publikacje na temat euro był okres polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (1.VII.2011 – 31.12.2011). Po jej zakończeniu nastąpił gwałtowny spadek zainteresowania, co pokazuje, że temat ten nie jest dla mediów najważniejszy. Pozostałe „kulminacje zainteresowania” walutą euro to: początek kryzysu ekonomicznego (2008) oraz moment wejścia Słowacji do strefy euro (2009). Pozytywny bądź negatywny odbiór waluty euro zależał od rodzaju wydarzeń, jakie miały miejsce w danym czasie. Polacy w poszukiwaniach informacji nt euro przeglądają przede wszystkim portale informacyjne i gospodarcze. Dr Mieńkowska-Norkiene stwierdziła, że dla pogłębienia wiedzy Polaków o walucie euro należałoby lepiej dostosować odpowiedni przekaz do wybranych grup docelowych. Wskazała również na rolę, jaką mógłby odegrać prezydent RP w propagowaniu idei waluty euro w Polsce. Kończąc swoją prezentację zachęciła słuchaczy do skorzystania z możliwości zadawania pytań zaproszonym komentatorom.

dr hab. R. GwiazdowskiW drugiej części seminarium wystąpili zaproszeni komentatorzy. Jako pierwszy swoje stanowisko zaprezentował dr hab. Robert Gwiazdowski (Centrum Adama Smitha). Ekspert stwierdził, że badania nad wizerunkiem waluty euro należało rozpocząć nie od kryzysu greckiego, ale od momentu pierwszego postulatu wprowadzenia tej waluty. Argumentował to tym, że media elektroniczne po 2008 roku zaczęły zmieniać front – pojawiało się coraz więcej negatywnych wypowiedzi i publikacji o walucie euro, co pokazały badania. W 2004 roku większość społeczeństwa miała być zachwycona euro… z wyjątkiem paru osób z Centrum Adama Smitha. W debatach i dyskusjach często omawiano profity płynące z wprowadzenia i korzystania z waluty euro. Wskazywano na Grecję, a dzisiaj jest ona w głębokim kryzysie. Robert Gwiazdowski podkreślił, że bogactwo państwa nie zależy od waluty. Istotne ma być to, co dzieje się w realnej gospodarce, a nie to jak funkcjonuje pieniądz. Euro wprowadzono nie z powodów ekonomicznych, ale politycznych. Podsumowując swoje wystąpienie komentator wskazał na to, aby obiektywne informować Polaków o wszystkich zagadnieniach związanych z walutą euro.

K. Bień, A. RadwanNastępnie głos zabrała Anna Radwan (Fundacja im. Roberta Schumana). Prezes Fundacji zauważyła, że przekazy informacyjne, w których publicyści wyrażają przekonanie, że dzięki temu iż znajdujemy się poza strefą euro jesteśmy zieloną wyspą i jedną z wiodących gospodarek, nie ułatwiają dyskusji i debat o euro. Bardzo często pojawiają się argumenty związane z obawami ze wzrostem cen produktów i usług. Komentatorka zadała pytanie dotyczące powodów rozmów na temat euro. Jednym z nich uczyniła edukację ekonomiczną, która w społeczeństwie polskim jest na niskim poziomie. Drugim argumentem na rzecz dyskusji jest fakt, że wprowadzenie waluty euro w Polsce to proces i niezależnie od tego, że nie podano oficjalnej daty tego wydarzenia powinno się na temat tego procesu dyskutować. Idealnym rozwiązaniem byłoby podjęcie debat przez polityków, ale jest to temat przez nich unikany ze względu na kwestię poparcia dla partii politycznych. Podkreśliła, że projekt euro to projekt polityczny. W odczuciu prelegentki brak debaty na temat euro jest jednym z największych problemów naszego członkostwa w Unii Europejskiej.

W. SzelągPrzekazując głos Krzysztofowi Bieniowi moderator Wojciech Szeląg pokusił się o własny komentarz, nawiązując do wypowiedzi Anny Radwan. Redaktor stwierdził, że politycy nie mówią o euro, bo nie odczuwają presji. Media nie informują, bo politycy się na ten temat nie wypowiadają i w efekcie społeczeństwo także nie dyskutuje. Politycy boją się wziąć euro na swoje sztandary, ponieważ obawiają się w obecnej chwili utraty poparcia czy nawet władzy. Zastanawiał się również na tematami takich debat. Zdaniem dziennikarza polskie społeczeństwo nie jest gotowe na przyjęcie waluty euro, a co za tym idzie także na debatę.

Krzysztof Bień (Narodowy Bank Polski) rozpoczynając swoje wystąpienie powiedział, że wszyscy jesteśmy pod wpływem negatywnych opinii na temat euro – także politycy mieli ulec tym ocenom. Według eksperta informacje mają negatywny wydźwięk ponieważ w mediach negatywne przekazy lepiej się sprzedają. Zarzuca się politykom brak rozmów i prezentacji własnych stanowisk a ostanie tzw. drugie exposé K. Bieńpremiera Donalda Tuska było właśnie poświęcone przygotowaniu Polski do wejścia do strefy euro. W opinii komentatora negatywnemu wizerunkowi euro winne są media. Zainteresowanie budzi fakt, że Grecja ma kłopoty finansowe, ale dlaczego tak się stało i co można zrobić, żeby tę sytuację zmienić, uratować – to zdaniem przedstawiciela NBP nie stanowi już na tyle interesującej wiadomości. Polskie media elektroniczne zawierają w sobie za mało wiedzy szczegółowej dotyczącej tematyki europejskiej. Żeby ją zgłębiać niestety należy sięgać tylko i wyłącznie do mediów zagranicznych.

Po wystąpieniach komentatorów moderator zaprosił słuchaczy do formułowania własnych opinii i zadawania pytań prelegentom. Rozpoczęła się dyskusja, w której poglądy na temat waluty euro wymieniali zarówno autorka raportu, komentatorzy jak i słuchacze seminarium. Zamykając debatę moderator Wojciech Szeląg podziękował wszystkim za przybycie i za owocną dyskusję.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komentarze Politologiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.