Stosunki międzynarodowe

W rezultacie transformacji politycznej rozpoczętej w 1989 roku Polska uzyskała pełną możliwość prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej i bycia aktywnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. Projekty podejmowane  w ramach tej problematyki obejmują analizy dotyczące: formułowania celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa RP, podejmowania decyzji i ich realizowania w środowisku międzynarodowym, a także oceny i prognozy uwarunkowań wewnętrznych (krajowych) i międzynarodowych polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie mają analizy zmieniającej się sytuacji międzynarodowej w najbliższym, euroatlantyckim otoczeniu Polski (w Unii Europejskiej, NATO, obszarze poradzieckim) oraz na innych kontynentach, w tym wzrastającej pozycji i roli międzynarodowej tzw. wschodzących mocarstw.

 

Stosunki międzynarodowe – Biblioteka OAPu

Możliwość komentowania jest wyłączona.