Redakcja

Redaktor Naczelny

dr Olgierd Annusewicz

 

Pozostali Członkowie Kolegium Redakcyjnego

dr hab. Ewa Maria Marciniak

prof. dr hab. Dorota Piontek

Paweł Krasowski – Sekretarz Redakcji

Adriana Baranowska – Młodszy Sekretarz Redakcji

 

Redaktorzy tematyczni

dr Marcin Bąkiewicz (samorząd terytorialny)

dr Agnieszka Bejma (społeczeństwo obywatelskie)

dr Izolda Bokszczanin (administracja rządowa)

dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz (bezpieczeństwo energetyczne)

dr Tomasz Godlewski (socjologia)

prof. Jolanta Itrich-Drabarek (administracja publiczna)

dr Marek Kochan (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

dr Krzysztof Księżopolski (bezpieczeństwo ekonomiczne i ekologia)

dr Anna Kurowska (polityka społeczna)

dr Anna Materska-Sosnowska (polski system partyjny)

dr Renata Mieńkowska-Norkiene (integracja europejska)

dr Andżelika Mirska (samorząd terytorialny)

doc. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz (psychologia)

dr Błażej Poboży (historia polityczna)

dr hab. Tomasz Słomka (system konstytucyjny)

Jarosław Spychała (filozofia)

dr hab. Jerzy Szczupaczyński (socjologia polityki)

dr hab. Adam Szymański (integracja europejska)

dr Marcin Tobiasz (teorie polityki)

prof. Andrzej Wierzbicki (Rosja, państwa WNP)

dr hab. Justyna Zając (stosunki międzynarodowe)

dr hab. Jakub Zajączkowski (Azja Południowa)

dr hab. Jacek Zaleśny (prawo)

dr hab. Piotr Załęski (antropologia i psychologia polityki, Azja Centralna)

dr Aleksandra Zięba (nauki o bezpieczeństwie)

dr hab. Jacek Ziółkowski (teoria polityki)

 

Redaktorzy językowi

Eva Allen (język angielski, native speaker)

Monika Łępicka (język polski)

Katarzyna Wojtak (język angielski)

 

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Gackowski

Aneta Marcinkowska

 

Adres Redakcji:

Ośrodek Analiz Politologicznych UW

ul. Nowy Świat 69 pok. 215

00-927 Warszawa

tel. +48 604 737 015

e-mail: epolitikon@oapuw.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.