Projekt badawczy pt. „Międzynarodowe badania świadomości i postaw młodzieży względem totalitaryzmów XX wieku” we współpracy z Europejską Siecią „Pamięć i Solidarność” oraz Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Bez nazwy-1   logo pamięć i solidarność    Logo_Universitaet Halle    logo-bkm-groesse-s

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Jego inicjatorem jest Europejska Sieć Pamięć i Solidarność.

Cele projektu badawczego to:

  •  Eksploracja, diagnoza i ewaluacja stanu wiedzy młodzieży w wieku od 16 do 20 lat na temat totalitaryzmu
  • w czterech krajach należących do Europejskiej Sieci Pamięć i  Solidarność – Polski, Niemiec, Słowacji i Węgier,
    a także w Czechach oraz Austrii.
  • Określenie przyczyn zakładanego, niskiego stanu wiedzy młodzieży na temat zagadnienia totalitaryzmu.
  • Zidentyfikowanie potrzeb i motywacji młodzieży w zakresie nabywania wiedzy dotyczącej totalitaryzmu oraz identyfikacja metod edukacyjnych do przekazywania im wiedzy w tym zakresie.
  • Zidentyfikowanie różnic kulturowych oraz narodowych wśród młodzieży poszczególnych krajów i stanu ich wiedzy na temat totalitaryzmu. W tym aspekcie wypracowanie również wspólnej metodologii do prowadzenia badań porównawczych, międzynarodowych i powtarzalnych.
  • Wskazanie najczęściej występujących stereotypów, uproszczeń i przeinaczeń związanych z totalitaryzmami.

 Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.