Prognoza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w dn. 25 maja 2014 r.

1. Prognoza frekwencji wyborczej
Badania społeczne realizowane w ostatnim tygodniu kampanii wskazują na tendencję wzrostową zarówno szacowanej (opartej na deklaracjach osób odpowiadających na pytanie o udział w wyborach: „zdecydowanie tak”), jak i deklarowanej frekwencji wyborczej. W badaniach IBRIS Homo Homini wskaźniki te wzrosły w ciągu tygodnia z odpowiednio 27% i 36% do 29% i 41%. Zjawisko to można wiązać przede wszystkim ze zwiększoną intensywnością, z jaką media relacjonują finisz kampanii. Nie należy jednak tego przeceniać , jednocześnie bowiem skala odmów udziału w badaniu wynosiła w całym okresie około 53-54%. Oczywiście trudno jednoznacznie określić, jaki odsetek spośród odmawiających udziału w badaniach nie weźmie udziału w wyborach.

Biorąc pod uwagę powyższe, szacujemy, że frekwencja wyborcza zamknie się w przedziale 21-25% uprawnionych do głosowania.

2. Prognoza wyników
A. Liderzy – prognozowane wyniki PO i PiS

Zarówno badania IBRIS Homo Homini, jak i innych instytucji badawczych pokazują, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej jest zbliżone. Różnice w odsetku deklaracji planów głosowania na jedno z tych ugrupowań nie przekraczają 3% (czyli dopuszczalnego marginesu błędu) w większości dostępnych badań. Jednocześnie, obserwacja szczegółowych wyników dostarczonych przez IBRIS HH, w szczególności odpowiedzi na pytanie na jaki komitet wyborca głosował w wyborach 2011 roku, skłaniają do dodatkowych wniosków. W każdym z badań z ostatniego tygodnia kampanii odsetek osób przyznających, że w 2011 r. głosowali na PO jest bliski 40% – pokrywa się więc z rezultatem wyborczym PO z tamtych wyborów. Tymczasem dla PiS wskaźnik ten jest zaniżony w stosunku do rzeczywistego wyniku. Skłania to do konstatacji, iż rezultat PiS w badaniu może być lekko zaniżony.

Biorąc pod uwagę powyższe, prognozujemy, że wynik Platformy Obywatelskiej wyniesie po między 27 a 29%, zaś Prawa i Sprawiedliwości 28-30%.

B. Średnie i małe partie – prognoza przekroczenia progu wyborczego
Wydaje się, że Sojusz Lewicy Demokratycznej po niepowodzeniu z 2011 roku odzyskał stabilne trzecie miejsce w rankingu wyborców. Biorąc pod uwagę sposób prowadzenia kampanii – spokojny, jednocześnie pozycjonujący SLD jako alternatywę dla PiS i PO, należy się spodziewać wyniku tej partii pomiędzy 9 a 11% głosów.

Specyfika struktury elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego – osadzenie głównie w obszarach wiejskich, silne związki ze strukturami społecznymi w terenach słabo zurbanizowanych a przede wszystkim tradycyjne niedoszacowywanie tego ugrupowania w sondażach pozwala sądzić, że poparcie dla PSL wyniesie około 6% oddanych głosów.

Podobnie na poziomie 5-6% prognozujemy rezultat koalicji Europa Plus Twój Ruch. Wprawdzie sondaże pokazują raczej poparcie na poziomie 3-4%, to jednak ugrupowanie wystawiło na listy wyborcze kilku bardzo popularnych polityków (Ryszard Kalisz, Marek Siwiec, Wanda Nowicka, Barbara Nowacka, czy Kazimiera Szczuka), których indywidualne wyniki mogą przesądzić o zebraniu głosów wymaganych do przekroczenia progu wyborczego. Warto w tym miejscu odnotować, że przy zakładanej frekwencji ów próg poparcia w głosach bezwzględnych wynosi między 300 a 375 tysięcy.

Uważamy, że wbrew sondażom nie jest przesądzone, że wymaganą liczbę głosów zdobędzie Kongres Nowej Prawicy JKM. Partia ta jest wprawdzie mocno reprezentowana w mediach, jednak nie wiadomo, czy mało znani lokalni liderzy list będą w stanie łącznie zaskarbić komitetowi wymagane poparcie. Co więcej młody elektorat KNP może być mniej konsekwentny w realizacji deklaracji udziału w wyborach. Stąd poparcie dla KNP szacujemy na poziomie 4-5%.

Niepewna pozycja KNP stwarza szansę dla komitetu Polska Razem Jarosława Gowina. Partia ta, podobnie jak EPTR, ma silnych, rozpoznawalnych liderów i wynik jej można szacować na poziomie 4-5%. Mimo silnych liderów list podobny wynik nie zostanie raczej osiągnięty przez komitet Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, któremu nie uda się raczej odebrać wyborców Prawa i Sprawiedliwości i uzyska poparcie w granicach 2-3%. Poparcie dla Ruchu Narodowego nie przekroczy 2% głosów.

Prognoza Ośrodka Analiz Politologicznych UW opracowana przez zespół w składzie:
prof. dr hab. Jan Garlicki, dr Bartłomiej Biskup, dr Olgierd Annusewicz.

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Opinie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.