Prof. dr hab. Tadeusz Bodio

Kluczowe specjalności:

psychologia polityki
elity i przywództwo polityczne
transformacja państw poradzieckich
teoria polityki

Wybrane publikacje:

Między romantyzmem i pragmatyzmem. Psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce, Warszawa 1999, s. 205 (kilka wydań w kolejnych latach);

Kazachstan. Historia – Polityka – Społeczeństwo, seria edytorska: „Współczesna Azja Centralna”, Warszawa 2000, s. 500; książka o zasięgu międzynarodowym (współredakcja naukowa: K. A. Wojtaszczyk);

Uzbekistan. Historia. Społeczeństwo. Polityka, seria edytorska „Współczesna Azja Centralna”, s. 536, książka o zasięgu międzynarodowym (autor serii i red. naukowa);

Tadżykistan. Historia – Społeczeństwo – Polityka, seria edytorska „Współczesna Azja Centralna”, Warszawa 2002, s. 649, książka o zasięgu międzynarodowym (autor serii i red. naukowa);

Kirgistan. Historia. Społeczeństwo. Polityka, seria edytorska „Współczesna Azja Centralna”, Warszawa 2004, s. 896, książka o zasięgu międzynarodowym (autor serii i red. naukowa);

Turkmenistan. Historia. Społeczeństwo. Polityka, seria edytorska „Współczesna Azja Centralna”, Warszawa 2005, s. 835, książka o zasięgu międzynarodowym (autor serii i red. naukowa);

Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, seria edytorska „Współczesna Azja Centralna”, Warszawa 2007, s. 603 (współautor T. Mołdawa);

Constitutional Reforms In Central Asian States, seria edytorska: „Współczesna Azja Centralna”, Warszawa 2009, s. 331 (współautor T. Mołdawia)

Elity władzy w Azji Centralnej, Warszawa 2008, s. 308 (współautor P. Załęski);

From the Research on Systemie Transformation in Central Asian States, w: Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej, [w:] „Studia Politologiczne”, 2008, nr 12, s. 22-40;

Transformaciâ w gosudarstvach Centralnoj Azii (mieždunarodnaâ issledovatielskaâ programma Instituta Političeskich Nauk Varšavskogo Universitieta), Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej, [w:] „Studia Politologiczne” 2008, nr 12,  s. 41-50;

Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, seria edytorska „Władza. Elity. Przywództwo”, Warszawa 2010, Tom 1, s. 570 (autor serii i red. naukowa);

Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, seria edytorska „Władza. Elity. Przywództwo”, Warszawa 2010, t. 2, s. 608 (współredakcja naukowa: W. Jakubowski);

Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, seria edytorska: „Władza. Przywództwo. Elity”, Warszawa 2012, Tom 6, s. 368, książka o zasięgu międzynarodowym (w j. polskim i rosyjskim); autor serii i red. naukowa;

Kaukaz, mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, seria edytorska: „Władza. Przywództwo. Elity”, Warszawa 2012, Tom 7, s. 484, książka o zasięgu międzynarodowym (w j. polskim, angielskim i rosyjskim); autor serii i red naukowa;

The Srruggle Over the From of the Political System of the Karachay-Circassian Republic Among the Ruling Elites, „ Polish Political Science Yearbook 2012/XLI, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Toruń 2012, s. 116-143 (współautor P. Sieradzan);

Możliwość komentowania jest wyłączona.