Prof. dr hab. Stanisław Sulowski

prof. Stanisław SulowskiKluczowe specjalności:

problematyka niemiecka
stosunki polsko – niemieckie
polityka zagraniczna Niemiec
teoria państwa i polityki
integracja europejska
bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Wybrane publikacje:

Bliski Wschód coraz bliżej, (współred. J. Danecki), Warszawa 2011

Polska i Ukraina – próba analizy systemu politycznego, (współred. B. Mykoła Prymusz, N. Minenkova, B. Zdaniuk), Warszawa 2011

Studia Politologiczne vol. 20: Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, (red.), Warszawa 2011

Polen heute. Geschichte. Politik. Gesellschaft, (red.), Warszawa 2009

Die Transfroamtionsgesellschaft und die europäische Integration, [w:] Stanisław Sulowski (red.), Polen heute. Geschichte. Politik. Gesellschaft, Warszawa 2008

Dylematy niemieckiej polityki zagranicznej w latach 1945 – 1949, [w:] R. Chwedoruk, D. Przastek (red.), Dylematy historii i polityki, Warszawa 2008

Transformacja polskiej polityki zagranicznej, [w:] Jan Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2008

Die polnische Außenpolitik, [w:] Stanisław Sulowski (red.), Polen heute. Geschichte. Politik. Gesellschaft, Warszawa 2008

System polityczny Republiki Federalnej Niemiec: (wybrane problemy),  (współred. K. A. Wojtaszczyk), Warszawa 2005

Polityka europejska Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2004

Państwa narodowe w procesie integracji europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 7, 2003

Uwarunkowania i główne kierunki polityki zagranicznej RFN, Warszawa 2002

Polska – Niemcy : nadzieja i zaufanie: księga jubileuszowa na 80-lecie urodzin profesora Mieczysława Tomali, Warszawa 2002

Das politische System Polent (współred. K. A. Wojtaszczyk), Warszawa 2001

Polsko – niemiecka wymiana młodzieży, [w:] D. Bingen, K. Malinowski (red.), Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa : próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, Poznań  2000

Możliwość komentowania jest wyłączona.