Prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki

prof.  Andrzej WierzbickiKluczowe specjalności:

teorie narodu i nacjonalizmu
etnopolityka w przestrzeni poradzieckiej, przede wszystkim w Rosji i Azji Centralnej
problematyka etniczna w Polsce
integracja polityczna i gospodarcza Wspólnoty Niepodległych Państw, w szczególności krajów wschodniosłowiańskich i centralnoazjatyckich
transformacja społeczno-polityczna w Polsce i przestrzeni poradzieckiej

 

Wybrane publikacje:

Rosja: etniczność i polityka, Warszawa 2011

Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej (współred.), „Studia Politologiczne” vol. 12, Warszawa 2008

Transformacja społeczeństwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej (współred.), Warszawa 2008

Trybalizm a władza w Azji Centralnej (współred.), Warszawa 2008

Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008

Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej (współred.), Warszawa 2004

Możliwość komentowania jest wyłączona.