Prof. dr hab. Agnieszka Rothert

prof.  Agnieszka RothertKluczowe specjalności:

sieci polityczne – analiza sieciowa
rządzenie wielopoziomowe i transnarodowe
protest, ruchy protestu, inicjatywy oddolne/obywatelskie
nowe technologie komunikacyjne
zagadnienia Gender

 

 

Wybrane publikacje:

Wielopoziomowość władzy sieciowej, [w:] S. Sulowski, „Studia politologiczne”, vol. 20, Warszawa  2011

Koncepcyjne i metodologiczne wyzwania zagadnienia emergencji rządzenia sieciowego, „Przegląd Europejski”, nr 2 (21), 2010

Państwo postsuwerenne, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), „Studia politologiczne”, vol. 17, Warszawa 2010

Dezagregacja Polityki, Warszawa 2010

Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa 2008

Między porządkiem a chaosem, Warszawa 2006

Cybernetyczny porządek polityczny, Warszawa 2005

Technopolis. Wirtualne sieci polityczne, Warszawa 2003

Demo-net. Wirtualna projekcja rzeczywistości, Warszawa 2001

Możliwość komentowania jest wyłączona.