„Oblicza radykalizmu we współczesnym świecie” – zaproszenie do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „e-Politikonu” (do 2.10.2017)

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW  „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do trzeciego w tym roku tematycznego wydania, które będzie nosiło tytuł Oblicza radykalizmu we współczesnym świecie.

We  współczesnym świecie jest widoczna radykalizacja postaw i zachowań, prowadząca do fascynacji ekstremizmem oraz działalnością terrorystyczną. Staje się ona jednym z głównych wyzwań dla systemów bezpieczeństwa. Problem ten nie tylko dotyczy poszczególnych państw, w tym członkowskich Unii Europejskiej, ale okazuje się zagrożeniem w ujęciu regionalnym i globalnym. Socjalizacja do przemocy politycznej powiązana jest z podatnością, sposobem rekrutacji i metod indoktrynacji oraz z działaniem. Może dotyczyć zarówno jednostek, grup, jak i mas przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu psychologicznego, społecznego, ekonomicznego i politycznego. W szczególności nowe technologie oraz agresywne kampanie organizacji nawołujących do nienawiści i stosowania przemocy politycznej stanowią istotne zagrożenie, wpływając na debatę nad kształtem systemów przeciwdziałania, w tym prewencji i wsparcia programów de-radykalizacyjnych.

Redakcja „e-Politikonu” zaprasza więc do dyskusji na temat istoty radykalizacji oraz poszukiwania efektywnych wzorców przeciwdziałania temu zjawisku na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych (mogą to być także studia przypadków) – które zostały poświęcone następującym zagadnieniom:

  • badania nad radykalizacją
  • modele radykalizacji
  • walka z radykalizacją postaw i zachowań prowadzących do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu
  • problem radykalizacji w zakładach penitencjarnych
  • wolność słowa a radykalizacja w kierunku przemocy politycznej
  • wybrane strategie de-radykalizacyjne
  • radykalizacja w sieci.

Redakcja naukowa 23. numeru „e-Politikonu”: prof. dr hab. Stanisław Sulowski, dr Aleksandra Gasztold.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 2 października 2017 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym i z liczbą 8 punktów znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (grudzień 2016 r.). Każdy numer kwartalnika w dniu publikacji dociera do około czterech tysięcy pracowników naukowych i doktorantów ze wszystkich politologicznych ośrodków akademickich w Polsce a także do polityków, urzędników, dziennikarzy, organizacji pozarządowych oraz studentów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.