OAP UW poleca: Sympozjum Katedry Nauki o Polityce WSB pt. „Prezydencje krajów Europy Środkowo-Wschodniej a problemy obszaru wschodniego obrzeża UE w polityce Niemiec-Ukrainy-Polski” (5.12.2013)


Termin:
5 grudnia 2013 r.

Miejsce:
Chorzów, ul. Sportowa 29, sala 223

P r o g r a m   s y m p o z j u m

godz. 11:00 Spotkanie przy kawie
godz. 11:15 Otwarcie sympozjum dr K. Koj – Dziekan Wydziału, prof. S. Wróbel, prof. E. Cziomer, prof. J. Sawczuk
godz. 11:30 Panel I: Dania, Polska i Litwa wobec wyzwań obszaru
Reforma europejskiej polityki sąsiedztwa w okresie polskiej prezydencji prof. J.J. Węc
The Danish UE Presidency 2012 dr C.S. Christensen
Prezydencja Litwy – próba oceny dr M. Piątek
godz. 12:00 Dyskusja
godz. 12:15 Panel II: Polityka wschodnia UE na przykładzie Partnerstwa Wschodniego 2012-2013
Wyzwania realizacji polityki Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów prof. E. Cziomer
Mniejszości narodowe i etniczne na Ukrainie oraz kwestia ich praw prof. A. Trzcielińska-Polus
Ocena funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego w latach 2009-2012 dr G. Szklarczyk
godz. 12:45 Dyskusja
godz. 13:00 Lunch
godz. 13:30 Panel III: Strefa nowych stowarzyszeńz UE – wyzwania strategiczne
Kontyuacja czy zmiana? Polityka Rosji na rzecz reintegracji obszaru postsowieckiego prof. E. Nowak
The Results of Eastern Partnership Implementation for Ukraine dr O. Dobrżanska
godz. 14:15 Dyskusja
godz. 14:30 Zamknięcie sympozjum
godz. 15:00 Spotkanie towarzyskie Przyjaciół Obszaru Badawczego NUP


Seminarium poprowadzi prof. zw. dr hab. Janusz Sawczuk

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.