OAP UW poleca: Badania na temat Kaukazu – prezentacja książek pod red. prof. T. Bodio – „Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo” oraz „Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne” (16.10.2014)

16 października 2014 roku na II Międzynarodowym Forum Historyków-Kaukazoznawców organizowanym w Rostowie nad Donem przez Federalny Uniwersytet Południowy, Czeczeńską Akademię Nauk i inne regionalne ośrodki naukowo-badawcze odbyła się prezentacja książek: Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo (Warszawa 2014, tom 8, ss. 366), Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne (Warszawa, tom 9, ss. 432). Prace, dedykowane prof. zw. dr hab. Andrzejowi Chodubskiemu – wybitnemu badaczowi Kaukazu (Uniwersytet Gdański), zostały wydane przez Oficynę Wydawniczą ASPRA JR w ramach serii edytorskiej „Władza-Elity-Przywództwo”. Przedstawiają one wyniki badań międzynarodowego programu naukowego, realizowanego w latach 2013-2014 przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z kilkunastoma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

T. Bodio red. Kaukaz Północny elity władzy i życie polityczneRecenzenci i uczestnicy prezentacji – którą prowadził prof. Wiktor Czernous – w swoich wystąpieniach podkreślali m.in., że: przeprowadzone badania należą do ważnych dokonań w kaukazologii i wnoszą cenny wkład w międzynarodowy dyskurs o polityce Kaukazu Północnego a także są przykładem efektywnego dialogu ośrodków elitologicznych i ich przedstawicieli na temat procesów zachodzących w systemach władzy i elitach politycznych regionu. Plasują ponadto Instytut Nauk Politycznych w gronie wiodących ośrodków biorących udział w tym dialogu (prof. Andriej Baranow, prof. A. Amelin z Uniwersytetu Południowego w Rostowie nad Donem, prof. Sz. Gapurow (prezydent Czeczeńskiej Akademii Nauk), prof. Eduard Popow (Instytut Badań Strategicznych), Andriej Baranow (Kubański Uniwersytet Państwowy) i inni.

T. Bodio red., Kaukaz Północny elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwoKierownikiem programu i redaktorem naukowym książek był prof. Tadeusz Bodio (ekspert OAP UW), koordynatorem badań – dr Przemysław Sieradzan. Realizację programu wspierał merytorycznie i organizacyjnie prof. Wiktor Czarnous – dyrektor Centrum Systemowych Regionalnych Badań i Prognozowania Uniwersytetu w Rostowie nad Donem. Autorami rozdziałów książek ze strony polskiej są prof. Tadeusz Bodio, prof. Andrzej Wierzbicki, dr Jacek Zaleśny, dr Jarosław Ćwiek- Karpowicz, mgr Joanna Dziuba-Wiśniewska, mgr Aleksandra Głodek, mgr Agnieszka Tomczyk (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), prof. Andrzej Furier (Uniwersytet Szczeciński), dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska i prof. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Olsztyński), prof. Olga Wasiuta, prof. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. Piotr Grochmalski (Uniwersytet w Toruniu), prof. Krzysztof Kozłowski (Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa), dr hab. Piotr Kwiatkiewicz (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań), dr Magdalena Karolak-Michalska (Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie), dr Przemysław Sieradzan (Uniwersytet Gdański), dr Przemysław Adamczewski (staż naukowy na Uniwersytecie w Tbilisi). Ośrodki zagraniczne prezentowali: prof. Wiktor Czernous, prof. Anatolij Łubskij, prof. Aleksander Poniedelkow, prof. Aleksander Starostin, prof. Larisa Szwec, prof. Tatiana Leszkiewicz, prof. Igor Dobajew, doc. dr Siergiej Zbijak, doc. dr Rusłan Gadzibekow, doc. dr Elena Basenowa, doc. dr Maksim Waskow, – reprezentanci tzw. Rostowskiej Szkoły Elitologii, Federalny Uniwersytet Południowy), prof. Maija Astwaraturowa (Uniwersytet w Piatigorsku) prof. Borys Kojbalew, dr Julia Usowa (Północno-Osetyński Uniwersytet we Władykawkazie), dr prof. Wacht Akajew (Czeczeńska Akademia Nauk), prof. Chażismel Tchagapsojew (Uniwersytet Kabardo-Bałkarski).

Uprzednie dwa tomy w serii edytorskiej (Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, Warszawa 2012, t.6, ss. 351; Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Warszawa 2012, t.7, ss 479) również podejmowały problematykę przywództwa i elit na Kaukazie Północnym. Prace te zostały wyróżnione nagrodą pierwszego stopnia na międzynarodowym konkursie prac naukowych z kaukazoznawstwa i południowo-rosyjskiej regionalistyki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.