Profil

Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem (dawniej: Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) to niezależna organizacjaktórej misją jest propagowanie lepszego zrozumienia ważnych kwestii społecznych, gospodarczych i politycznych. OAP przyjmuje postawę ideologicznej neutralności, obiektywizmu i przestrzegania w swej działalności najwyższych standardów akademickich. Prowadzone badania mają służyć dobru wspólnemu i nie sprzyjają żadnej opcji politycznej.

Opracowane przez Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem materiały i analizy są przygotowywane przez profesjonalistów krajowych i zagranicznych z uniwersyteckich ośrodków politologicznych.

Podstawowe zadania OAP, to:

  • analiza współczesnych problemów świata polityki, której zadaniem jest propagowanie lepszego zrozumienia ważnych kwestii politycznych, gospodarczych i społecznych;

  • przeprowadzanie i dostarczanie pogłębionych oraz rzetelnych analiz politologicznych i z zakresu nauk o bezpieczeństwie, jak również doraźne komentowanie i wyjaśnianie wydarzeń będących w kręgu zainteresowań nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie;

  • wspomaganie wymiany idei i informacji pomiędzy kluczowymi aktorami procesu politycznego.

Założone cele OAP realizowane są w szczególności przez:

  • realizowanie projektów badawczych krajowych i międzynarodowych, których wyniki są podawane do publicznej wiadomości;

  • przygotowywanie specjalistycznych opinii, analiz, porad i ekspertyz;

  • organizowanie konferencji, seminariów, debat, warsztatów naukowych, prezentacji i spotkań;

  • organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników administracji, młodych liderów politycznych, studentów i uczniów.

Jednocześnie OAP – na prywatne zlecenia krajowych i zagranicznych instytucji i organizacji – opracowuje raporty, ekspertyzy i analizy oraz świadczy usługi doradcze w wybranych obszarach związanych z funkcjonowaniem polityki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.