Dr Joanna Gocłowska-Bolek

Kluczowe specjalności:

Ameryka Łacińska
relacje polityczne i gospodarcze Unia Europejska – Ameryka Łacińska
relacje polityczne i gospodarcze Polska – Ameryka Łacińska
procesy integracyjne na kontynentach amerykańskich
rozwój gospodarczy krajów rozwijających się
gospodarka światowa

O Ekspercie:

Latynoamerykanistka, ekonomistka. Pracuje w Ośrodku Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w zakresie stosunków międzynarodowych, ekonomii międzynarodowej i ekonomii rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej. Jej obecne projekty to: „Ameryka Łacińska w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju” oraz „Współpraca gospodarcza, polityczna i akademicka między Polską a Ameryką Łacińską”.

Wybrane publikacje:

Książki:

Ameryka Łacińska w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju, Warszawa, 2017

Boliwia. Refleksje na kanwie sesji zorganizowanej w 100 dni po objęciu prezydentury przez Evo Moralesa (red.), Warszawa 2007

Los procesos de integración en America Latina. Tendencias y barreras (red.), Warszawa 2007

Raporty:

Odebrecht, Panama Papers i inne demony. Zjawisko korupcji w Ameryce Łacińskiej (red.), Raport Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019

Kryzys w Wenezueli (red.), Raport Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019

Artykuły i rozdziały w monografiach:

The Role of Competitive Cities as a Response to Regional Challenges in Latin America, „European Journal of Economics and Business Studies”, Vol. 4, Issue 3, ISSN 2411-9571, p. 93-102

Gocłowska-Bolek J., Blinder D. (2018), La investigación espacial latinoamericana. Cooperación y desarrollo, „Saber y Tiempo” UNSAM Argentina, No. 2 (1), ISSN 2451-7658

Strengthening Poland-Mexico Academic Cooperation: Present and Future Perspectives, „Ad Americam”, No. 19/2018, ISSN 1896-9461, p. 83-102

Theoretical Analysis of Innovation Policy as an Element of the National Innovation System, „Components of Scientific and Technological Progress”, No. 3 (37)/2018, ISSN 1997-9347, p. 27-31

Proces uzależniania gospodarki Wenezueli od przemysłu naftowego, „Ameryka Łacińska”, 2 (100)/2018, ISSN 1506-8900, s. 107-132

Innovation Policy as Public Policy. Theoretical Approach, „Science Prospects”, ISSN 2077-6810, p. 142-145

Assessing the Potential of the 2030 Agenda and the SDGs for Reducing Inequalities in Latin America, „Social Policy. Controvercies and Paradoxes”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 510, s. 49-66

Ameryka Łacińska w stulecie Reformy Uniwersyteckiej. Córdoba 1918 jako symbol autonomii i reformy uniwersytetów latynoamerykańskich, „Nauka”, Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk, 3/2018, ISSN 1231-8515, s. 125-142

Proces radykalizacji działalności karteli narkotykowych a ograniczenie funkcjonalności państwa w Meksyku, „e-Politikon”, 1 (25)/2018, ISSN 2084-5294, s. 322-346

Rozwój nauki, technologii i innowacji po globalnym kryzysie. Trendy i wyzwania, „Ekonomia XXI wieku”, 4 (16)/2017, ISSN 2353-8929, s. 98-119

Latin American Space Research – Challenges and Opportunities, „Transactions of the Institute of Aviation”, 4 (249)/2017, s. 22-32

Fenomen ¡Aló Presidente!. Nowa komunikacja polityczna Hugona Chaveza a ekspansja neopopulizmu w wersji latynoamerykańskiej, „e-Politikon”, nr 24/2017, s. 135-161

Rozwój nauki, technologii i innowacji w Ameryce Łacińskiej w perspektywie historycznej, „Ameryka Łacińska”, 3 (97)/2017, s. 18-40

Polityka naukowa oraz polityka technologii i innowacji w Ameryce Łacińskiej, „Nauka”, Polska Akademia Nauk, 3/2017, s. 157-177

Programy pomocy warunkowej w Ameryce Łacińskiej. Próba ewaluacji, „Problemy polityki społecznej”, 3/2017

Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa jako brakujące czynniki rozwoju gospodarek latynoamerykańskich, [w:] Domańska A., Janowska A., Malik R., Wosiek R. (red.), Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i Państwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017

Los programas de Transferencia Condicionada de Recursos en América Latina. Lección para otras regiones del Mundo, Foro „Desarrollo para la Ciencia y la Tecnología”, Numero 1/2017

Ku społeczeństwu równych szans? Polityki społeczne we współczesnym Peru i Brazylii, (współautor: K. Kurowski), „Ameryka Łacińska”, 2 (92) 2016, s. 7-36

Nowa strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w dobie internacjonalizacji, „Studia ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 269/2016, s. 74-86

El cambio del modelo del desarrollo de los países de América Latina en el siglo XXI: la innovación económica y social, [w:] Jeifets V.T., Jeifets L.S., Davidov V. M., Novikova I.N., Brilew S.B., Andreeva A.S. (eds.), Rusia e Iberoamérica en el Mundo globalizante, San Petersburg, 2016, s. 823-840

Brazylia w poszukiwaniu innowacyjności gospodarczej, „Ameryka Łacińska”, nr 1 (91)/2016, s. 43-58

El mito latinoamericano del neoliberalismo, [w:] Paradowski R. (ed.) Estudios mitológicos latinoamericanos, Varsovia 2015, s. 105-150

Fostering economic and social innovativeness to address development challenges in Latin America, [w:] „Openness, innovation, efficiency and democratization as preconditions for economic development”, Cracow 2015, s. 201-209

Spotkanie na Szczycie Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby, „Ameryka Łacińska”, t. 2 (88)/2015, s. 109-115

Innowacyjność gospodarcza i społeczna jako strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w perspektywie historycznej, „Studia prawno-ekonomiczne”, t. XCII 2014, s. 263-280

Ameryka Łacińska jako region niewykorzystanych możliwości polskiego eksportu, [w:] Knopek J. Ratke-Majewska A. (red.), Polska-Ameryka Łacińska. Historia-polityka-gospodarka-kultura, Toruń 2014, s. 51-72

Ameryka Łacińska – tendencje rozwojowe po globalnym kryzysie, „Studia ekonomiczne” INE PAN, ISSN 0239-6416, nr (LLXXVII) 2/2013, s. 267-286

Nowy Mercosur. Integracja gospodarcza jako próba odpowiedzi na wyzwania globalizacji, [w:] Kłosiński A., Czarnacki M. (red.), Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, Lublin 2013, s. 183-200

Nowa rola Ameryki Łacińskiej w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia, w: Lechowicz M. (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne Ameryki Łacińskiej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 61-76

Tendencje i procesy integracji latynoamerykańskiej, międzyamerykańskiej i transatlantyckiej, [w:] Dembicz A., Elbanowski A., Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, Warszawa 2013, s. 627-695

Procesy makroekonomiczne w Ameryce Łacińskiej, [w:] Dembicz A., Elbanowski A., Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, Warszawa 2013, s. 113-134

Presença de América Latina na Economia polonesa e no Intercâmbio Comercial, „Latinidade”, Revista do Núcleo de Estudos das Américas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, 2010, s. 55-71

Porównanie społeczno-ekonomicznych warunków życia Kuby z lat 1950 i 2000, „Ameryka Łacińska” 2-3 (68-69)/2009, s. 45-50

Ameryka Łacińska w 2006 roku – przegląd statystyk makroekonomicznych, [w:] Ameryka Łacińska – wyzwania roku 2007. Pokłosie roku wyborczego 2006 w Ameryce Łacińskiej, Wyd. CESLA Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 15-20

Boliwia. Sytuacja makroekonomiczna, [w:] Gocłowska-Bolek J. (red.) Boliwia 2006. Refleksje na kanwie sesji zorganizowanej w 100 dni po objęciu prezydentury przez Evo Moralesa, Wyd. CESLA Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 23-29

A Historical Overview of Latin American Integration, [w:] Gocłowska-Bolek J. (red.), Los procesos de integración en America Latina. Tendencias y barreras, Wyd. CESLA Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 5-18

Rozwój oparty o strategię substytucji importu w krajach Ameryki Łacińskiej, „Ameryka Łacińska” 3-4 (57-58)/2007, s. 10-29

Możliwość komentowania jest wyłączona.