Dr Joanna Gocłowska-Bolek

Kluczowe specjalności:

Ameryka Łacińska
relacje gospodarcze Unia Europejska – Ameryka Łacińska
relacje gospodarcze Polska – Ameryka Łacińska
procesy integracyjne na kontynentach amerykańskich
rozwój gospodarczy krajów rozwijających się
gospodarka światowa

Wybrane publikacje:

Książki:

Ameryka Łacińska w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju, Warszawa, 2017

Boliwia. Refleksje na kanwie sesji zorganizowanej w 100 dni po objęciu prezydentury przez Evo Moralesa (red.), Warszawa 2007

Los procesos de integración en America Latina. Tendencias y barreras (red.), Warszawa 2007

Artykuły i rozdziały w monografiach:

Latin American Space Research – Challenges and Opportunities, „Transactions of the Institute of Aviation”, 4 (249)/2017, s. 22-32

Fenomen ¡Aló Presidente!. Nowa komunikacja polityczna Hugona Chaveza a ekspansja neopopulizmu w wersji latynoamerykańskiej, „e-Politikon”, nr 24/2017, s. 135-161

Rozwój nauki, technologii i innowacji w Ameryce Łacińskiej w perspektywie historycznej, „Ameryka Łacińska”, 3 (97)/2017, s. 18-40

Polityka naukowa oraz polityka technologii i innowacji w Ameryce Łacińskiej, „Nauka”, Polska Akademia Nauk, 3/2017, s. 157-177

Programy pomocy warunkowej w Ameryce Łacińskiej. Próba ewaluacji, „Problemy polityki społecznej”, 3/2017

Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa jako brakujące czynniki rozwoju gospodarek latynoamerykańskich, [w:] Domańska A., Janowska A., Malik R., Wosiek R. (red.), Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i Państwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017

Los programas de Transferencia Condicionada de Recursos en América Latina. Lección para otras regiones del Mundo, Foro „Desarrollo para la Ciencia y la Tecnología”, Numero 1/2017

Ku społeczeństwu równych szans? Polityki społeczne we współczesnym Peru i Brazylii, (współautor: K. Kurowski), „Ameryka Łacińska”, 2 (92) 2016, s. 7-36

Nowa strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w dobie internacjonalizacji, „Studia ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 269/2016, s. 74-86

El cambio del modelo del desarrollo de los países de América Latina en el siglo XXI: la innovación económica y social, [w:] Jeifets V.T., Jeifets L.S., Davidov V. M., Novikova I.N., Brilew S.B., Andreeva A.S. (eds.),  Rusia e Iberoamérica en el Mundo globalizante, San Petersburg, 2016, s. 823-840

Brazylia w poszukiwaniu innowacyjności gospodarczej, „Ameryka Łacińska”, nr 1 (91)/2016, s. 43-58

El mito latinoamericano del neoliberalismo, [w:] Paradowski R. (ed.) Estudios mitológicos latinoamericanos,  Varsovia 2015, s. 105-150

Fostering economic and social innovativeness to address development challenges in Latin America, [w:] „Openness, innovation, efficiency and democratization as preconditions for economic development”, Cracow 2015, s. 201-209

Spotkanie na Szczycie Unia Europejska – Ameryka Łacińska i Karaiby, „Ameryka Łacińska”, t. 2 (88)/2015, s. 109-115

Innowacyjność gospodarcza i społeczna jako strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w perspektywie historycznej, „Studia prawno-ekonomiczne”, t. XCII 2014, s. 263-280

Ameryka Łacińska jako region niewykorzystanych możliwości polskiego eksportu, [w:] Knopek J. Ratke-Majewska A. (red.), Polska-Ameryka Łacińska. Historia-polityka-gospodarka-kultura, Toruń 2014, s. 51-72

Ameryka Łacińska – tendencje rozwojowe po globalnym kryzysie, „Studia ekonomiczne” INE PAN, ISSN 0239-6416, nr (LLXXVII) 2/2013, s. 267-286

Nowy Mercosur. Integracja gospodarcza jako próba odpowiedzi na wyzwania globalizacji, [w:] Kłosiński A., Czarnacki M. (red.), Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, Lublin 2013, s. 183-200

Nowa rola Ameryki Łacińskiej w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia, w: Lechowicz M. (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne Ameryki Łacińskiej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 61-76

Tendencje i procesy integracji latynoamerykańskiej, międzyamerykańskiej i transatlantyckiej, [w:] Dembicz A., Elbanowski A., Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, Warszawa 2013, s. 627-695

Procesy makroekonomiczne w Ameryce Łacińskiej, [w:] Dembicz A., Elbanowski A., Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości, Warszawa 2013, s. 113-134

Presença de América Latina na Economia polonesa e no Intercâmbio Comercial, „Latinidade”, Revista do Núcleo de Estudos das Américas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, 2010, s. 55-71

Porównanie społeczno-ekonomicznych warunków życia Kuby z lat 1950 i 2000, „Ameryka Łacińska” 2-3 (68-69)/2009, s. 45-50

Ameryka Łacińska w 2006 roku – przegląd statystyk makroekonomicznych, [w:] Ameryka Łacińska – wyzwania roku 2007. Pokłosie roku wyborczego 2006 w Ameryce Łacińskiej, Wyd. CESLA Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 15-20

Boliwia. Sytuacja makroekonomiczna, [w:] Gocłowska-Bolek J. (red.) Boliwia 2006. Refleksje na kanwie sesji zorganizowanej w 100 dni po objęciu prezydentury przez Evo Moralesa, Wyd. CESLA Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 23-29

A Historical Overview of Latin American Integration, [w:] Gocłowska-Bolek J. (red.), Los procesos de integración en America Latina. Tendencias y barreras, Wyd. CESLA Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007, s. 5-18

Rozwój oparty o strategię substytucji importu w krajach Ameryki Łacińskiej, „Ameryka Łacińska” 3-4 (57-58)/2007, s. 10-29

Możliwość komentowania jest wyłączona.