Dr hab. Aleksandra Gasztold

Kluczowe specjalności:

problematyka zwalczania terroryzmu
systemy antyterrorystyczne
rola kobiet w organizacjach terrorystycznych
polityka bezpieczeństwa Niemiec

Wybrane publikacje:

Książki:

Służby specjalne we współczesnym państwie (wraz z Z. Siemiątkowskim), Warszawa 2016.

Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe (wraz z A. Rothert i J. Szymankiem), Warszawa 2012.

Die Erweiterung der Europäischen Union in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, , Katowice 2011.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia Politologiczne” 2017, vol. 43, s.  266-294

Radykalizacja kobiet do terroryzmu, [w:] K. Liedel, P. Piasecka (red.) Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna, Warszawa 2017, s. 204-218

Płeć terroryzmu – wprowadzenie do zagadnienia, „e-Politikon” 2016, nr 20, s. 25-49

Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej, „Studia Politologiczne” 2015, Vol. 38,  s. 55-87

Countering Radicalisation of Muslim Community Opinions on the EU Level,, „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”, Vol. 17, No. 1/2015, pp.119-144

Counterterrorism Systems of Spain and Poland: Comparative Studies, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 3, s. 65-78

Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych, [w:] P.de la Fuente, W. Gzicki, C. Taracha (red.), Terroryzm wczoraj i dziś: wybrane problemy, Lublin 2015, s. 49-65

Republika Austrii wobec problemu terroryzmu, „Studia Politica Germanica” 2014, nr 1(3), s. 331-348

Badania nad terroryzmem w naukach o bezpieczeństwie, [w:] S.Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014, s. 220-236

Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski, [w:] K. Czornik, M. Lakomy (red.), Dylematy bezpieczeństwa polityki Polski, na początku XXI wieku, Katowice 2014, s. 241-261

Mem dżihadu. Al-Qa’ida wróg nr jeden, dwa trzy…, [w:] S. Sulowski, F.Ilkowski (red.),Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014, s. 181-201

Female terrorism w Stanach Zjednoczonych, „ Przegląd Polityczny” 2014, nr 2, s. 209-224

Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza, „Studia Politologiczne” 2014, Vol. 34, s. 126-152

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.