Dr Agnieszka Bejma

Kluczowe specjalności:

Partycypacja społeczna i polityczna
Społeczeństwo obywatelskie
Organizacje pozarządowe i wolontariat
Zagrożenia współczesnego świata: handel ludźmi

 

 

Wybrane publikacje:

Women’s participation in the third sector in Poland [w:] M. Musiał-Karg, E. Lisiewicz, Women’s role and their participation in public life of the Visegrad Countries, Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań–Ústí nad Labem 2016, s. 107-118

Handel kobietami w Polsce. Prawo i rozwiązania instytucjonalne, [w:] M. Pataj (red.), Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 34-53

„Trzeci sektor” w demokratycznych i niedemokratycznych reżimach politycznych [w:] J.G. Otto, Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 171-199

Prawne i praktyczne aspekty wolontariatu w działalności polskich partii politycznych, „Kultura i Edukacja”, Nr 1/ 2014, Toruń 2014, s. 169-191

Formy aktywności obywatelskiej Polaków, „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne”, 2013, vol. 39, s. 21-35

Od afery Rywina do katastrofy smoleńskiej – nowe (utrwalone) podziały społeczno-polityczne we współczesnej Polsce, „Studia Politologiczne”, 2013, vol. 29, s. 112-132

Podział społeczno-polityczny w Polsce (współred. z W. Łukowski i I. Sadowski), „Studia Politologiczne” vol. 29, ss. 218

Wolontariat w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Prawo i praktyka, ASPRA-JR, Warszawa 2012

Bariery, błędy i zakłócenia w procesie komunikowania politycznego, „Studia Politologiczne” vol. 25, Warszawa 2012, s. 323-336

Analiza przejawów kultury politycznej Platformy Obywatelskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie w 2011 roku (wraz z P. Wesołowski) „Studia Politologiczne”, 2012, vol. 26, s. 81-108

Rola wolontariatu w społeczeństwie obywatelskim”, [w:] A.M. Kola, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej, Toruń 2012, s. 27-45

Status prawny wolontariusza w świetle znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, „e-Politikon” nr 1, artykuł dostępny online tutaj, Warszawa 2012, s. 42-56

Możliwość komentowania jest wyłączona.