Najnowszy „e-Politikon” poświęcony zagadnieniu komunikowania zmian już w Internecie! (30.06.2017)

Oddajemy Państwu 21. numer Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon”, poświęcony zagadnieniom dotyczącym komunikowania zmian.

W artykule otwierającym pt. Komunikowanie reform społecznych – aspekt zarządzania ryzykiem komunikacyjnym, autor niniejszego wstępu oraz Tomasz Matynia prezentują autorskie podejście do zarządzania ryzykiem komunikacyjnym w procesach wprowadzania reform społecznych, czyli zmian inicjowanych i realizowanych przez administrację publiczną, a dotyczących obszarów takich jak polityka zdrowotna, edukacyjna, nauka czy opieka społeczna.

Z kolei Konrad Niklewicz ukazuje specyfikę wykorzystania mediów społecznościowych w komunikowaniu zmiany. Autor, pisząc o kanałach komunikacyjnych, wskazuje na te ich cechy, które powodują, że są one szczególnie użyteczne w budowaniu poparcia, zrozumienia oraz w komunikowaniu reform. Jednocześnie wymienia wyzwania i trudności związane z komunikacją poprzez social media.

Kolejne dwa artykuły stanowią swego rodzaju studia przypadków. Karolina Brylska analizuje sposób komunikowania reformy systemu emerytalnego, przeprowadzonej przez rząd Donalda Tuska w 2013 r. Tekst przedstawia wybrane ustalenia szerszego projektu badawczego, poświęconego analizie dyskursu prasowego wytworzonego wokół tego zagadnienia. Z kolei Krzysztof Tomaszewski w artykule pt. Komunikowanie reform w polityce energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie zielonych i białych ksiąg prezentuje znaczenie zielonych i białych ksiąg jako instrumentów służących komunikowaniu kluczowych reform w polityce energetycznej Unii Europejskiej.

W ostatnim tekście, należącym do artykułów poświęconych tematowi numeru, Ewa Nowak-Teter podejmuje tematykę komunikacji zmiany z perspektywy medioznawcy. W swojej publikacji, zatytułowanej Rodzaje i przejawy tendencyjności w telewizyjnych programach informacyjnych w Polsce, analizuje, jak reformy rządowe prezentowane są przez media. Autorka bada obiektywność/brak obiektywności przekazów medialnych w Polsce, a także zakres, typ i przejawy jej występowania w wybranych przykładach tychże przekazów.

W części Varia prezentujemy dwa artykuły: Pawła Malendowicza pt. Sceptycyzm wobec integracji europejskiej a antyunijny radykalizm. Przykład Węgier i Polski oraz Aleksandry Gasztold pt. Strategie antyterrorystyczne USA i RFN po 11 września 2001 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.