Minister Radosław Sikorski gościem OAP UW – relacja ze spotkania (07.03.2011)

7 marca Ośrodek Analiz Politologicznych UW zorganizował spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego  z dyrektorami akademickich ośrodków politologicznych. Spotkanie prowadził dyrektor OAP UW, prof. dr hab. Stanisław Sulowski.

minister R. Sikorski i prof. S. SulowskiMinistra Sikorskiego, przedstawicieli MSZ oraz gości przybyłych z niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich w kraju powitała rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Minister Radosław Sikorski przybył na spotkanie bezpośrednio po powrocie z wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Rektor wyraziła przekonanie, iż Ośrodek Analiz Politologicznych UW stanie się przydatnym forum integracyjnym dla politologów z całej Polski a w obliczu szeregu tematów  i problemów występujących zarówno w sprawach wewnętrznych jak i w polityce zagranicznej, Ośrodek – zdaniem rektor – będzie dynamicznie się rozwijać i służyć merytorycznym wsparciem organom administracji publicznej.

Dyrektor OAP UW zwrócił uwagę na szybki rozwój środowiska politologicznego w Polsce, a w konsekwencji – na jego rosnący potencjał naukowo-badawczy. Szczególnie podkreślił wartość młodych naukowców, którzy doświadczenia naukowe zdobywają także na zagranicznych uniwersytetach. Wspomniał również o licznych inicjatywach integracyjnych, rodzących się w środowisku, wśród nich  m.in.o zeszłorocznym pierwszym Kongresie Politologii, który został zorganizowany przez Instytut Nauk Politycznych UW. Zdaniem dyrektora OAP UW, istotnym zadaniem środowiska politologicznego powinno być merytoryczne wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w realizacji polityki zagranicznej. Szef OAP UW zdefiniował trzy obszary możliwej współpracy świata nauki z MSZ. Pierwszy z nich to doradztwo – zarówno strategiczne jak i bieżące. Kolejny to udział polskiego środowiska akademickiego w realizacji polskiej polityki zagranicznej oraz szeroko rozumianej promocji Polski. Prof. Sulowski szczególnie podkreślił rozwijające się relacje z ośrodkami naukowymi strefy postradzieckiej. Trzeci obszar ewentualnej współpracy OAP UW z MSZ to kształcenie kadry resortu – m.in. poprzez ofertę szkoleń i studiów podyplomowych. Dyrektor OAP UW zasygnalizował istotny problem braku kanałów komunikacji między akademickimi ośrodkami o charakterze eksperckim a instytucjami państwowymi. Ośrodek Analiz Politologicznych UW mógłby zdaniem prof. Sulowskiego pełnić funkcję pośredniczącą między środowiskiem naukowym a podmiotami polskiej polityki zagranicznej.

Minister Radosław Sikorski wskazał w swoim wystąpieniu kilka punktów styczności między światem nauki a wykonawcami polityki zagranicznej. Podkreślił silną zależność między poziomem wykształcenia absolwentów wyższych uczelni a jakością późniejszych kadr służby zagranicznej. Zasygnalizował ponadto właściwe kierunki zmian, pożądane z punktu widzenia jego resortu. Minister zwrócił również uwagę na rosnące znaczenie ekonomii dla polityki zagranicznej w czasie kryzysu gospodarczego. Zdaniem R. Sikorskiego, bez ekonomistów nie może dziś sprawnie funkcjonować ani nauka o polityce ani też dyplomacja. Swoje wystąpienie minister podsumował stwierdzeniem, iż postępującej ekonomizacji polityki powinna towarzyszyć ekonomizacja nauki o polityce.

minister R. Sikorski, rektor UW prof. K. Chałasińska-Macukow, prof. S. SulowskiW dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja ministra z przedstawicielami ośrodków akademickich nt. polskiej polityki zagranicznej oraz pól możliwej współpracy między środowiskiem naukowym a polską dyplomacją. Zgłoszono wzajemnie szereg postulatów, które pozwolą usprawnić wspólne przedsięwzięcia.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli rektor Uniwersytetu, minister Sikorski oraz dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych UW.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.