Laboratorium

Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cognitum Sp. z o.o. stworzyły Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych.

Dnia 1 sierpnia 2012 r. firma Cognitum Sp. z o.o. i Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego podpisały umowę o utworzeniu Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych – pierwszej tego typu inicjatywy połączenia nauki i biznesu w obszarze badań i prognoz w naukach politycznych w Polsce (www.laboratorium-psg.pl).

Zmieniające się warunki funkcjonowania instytucji naukowych: globalizacja, pojawienie się nowych technologii, zmiany w sposobie finansowania nauki, większe zapotrzebowanie na dopasowanie działalności naukowo-badawczej do potrzeb gospodarki stały się bodźcem Ośrodka Analiz Politologicznych UW oraz firmy Cognitum do nawiązania współpracy w zakresie opracowywania nowych koncepcji i wdrażania innowacyjnych projektów badawczych zorientowanych na komercjalizację badań naukowych i wykorzystanie wyników badań w gospodarce.

Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych angażuje znakomitych naukowców i badaczy oraz przedstawicieli obszaru B&R w gospodarce do projektów badawczych i rozwojowych, zorientowanych na wykorzystanie najnowocześniejszych metod badań oraz technologii umożliwiających prognozowanie wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych.

Szefem Laboratorium została prof. Agnieszka Rothert, doktor habilitowany, pracownik Instytutu Nauk Politycznych od 1992 roku, obecnie na stanowisku profesora UW.

Powstanie Laboratorium stanowi początek nowego podejścia w badaniach w obszarze nauk politycznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Laboratorium wszystkich badaczy oraz przedstawicieli gospodarki, zainteresowanych nowoczesnymi metodami badań, prognoz i symulacji polityczno-społeczno-gospodarczych!

Firma Cognitum Sp. z o.o. powstała w sierpniu 2010 roku i ma charakter start-upu. Produkty i usługi oferowane przez firmę Cognitum stanowią rezultat działalności badawczo-rozwojowej. Produkty i usługi firmy Cognitum są oparte na technologii opracowanej i testowanej w oparciu o badania naukowe, najczęściej we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi. Należą do nich, m. in. Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet w Zurichu. Firma wykorzystuje tworzone przez siebie nowoczesne technologie w obsłudze kluczowych klientów technologicznych z UE i spoza jej obszaru (m. in. z Liechtensteinu czy USA).

(www.cognitum.eu)

Dane kontaktowe:

Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych

ul. Nowy Świat 67

00-927 Warszawa

tel. +48 22 250 2541 , +48 22 55 20 126

e-mail: laboratorium@oapuw.pllaboratorium-psg@cognitum.eu

Kontakt dla mediów:

Renata Mieńkowska, Cognitum Sp. z o. o.,

tel. 22 250 26 40,

e-mail: r.mienkowska@cognitum.eu

Możliwość komentowania jest wyłączona.