„Konstytucja wobec zmian w systemie politycznym” – zaproszenie do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru „e-Politikonu” (do 15 sierpnia 2016 r.)

e-Politikon - ustrojowy okladka mini

Wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 r. ujawniły szereg ciekawych zjawisk i procesów. Oprócz „standardowej” alternacji władzy, pojawiły się postulaty głębokich zmian w panującym porządku konstytucyjnym, zaś nowo wybrane naczelne organy władzy państwowej podejmują wiele decyzji, kontrowersyjnych pod względem ich zgodności z obowiązującą ustawą zasadniczą. Przez ugrupowania takie jak Prawo i Sprawiedliwość czy Kukiz ’15, konstytucja uchwalona w 1997 r. uznawana jest za nieodpowiadającą polskiej tożsamości państwowej i narodowej oraz bezbronną wobec wyzwań, jakie stoją przed współczesnym państwem. Z drugiej strony, pojawia się silny nurt – partyjny i obywatelski – obrony ustawy zasadniczej Trzeciej Rzeczypospolitej i zawartych w niej wartości i zasad. Bardzo ważne wydaje się również pytanie, czy procesy kwestionowania panującego systemu konstytucyjnego (a może szerzej – politycznego), są tylko polskim doświadczeniem.

Zapraszamy do tworzenia numeru „e-Politikonu” badaczy, którzy w swoich pracach chcieliby poruszyć kwestie:

– relacji między konstytucją a systemem politycznym,

– dylematów ciągłości i zmiany w ustroju i systemie politycznym państwa,

– zagrożeń dla współczesnej demokracji konstytucyjnej,

– dylematów zmiany Konstytucji RP (pożądane, wskazane czy zbędne?),

– roli i znaczenia sądów konstytucyjnych we współczesnych państwach liberalno-demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski,

– tożsamości konstytucyjnej państw Europy Środkowej i Wschodniej,

– problemów zmiany ustrojowej w programach polskich partii politycznych,

– ideologicznych aspektów koncepcji zmian ustrojowych,

– ruchów i partii antysystemowych we współczesnej Europie

 

Redakcja naukowa numeru: dr hab. Tomasz Słomka, dr Olgierd Annusewicz.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 15 sierpnia 2016 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.