Instrukcja edytorska – kwartalnik naukowy „e-Politikon”

Artykuły należy przesyłać w formacie .doc lub .docx na adres epolitikon@oapuw.pl

Układ tekstu:

1. Imię i nazwisko Autora

2. Język publikacji: angielski lub polski (preferowane są artykuły napisane w języku angielskim)

3. Tytuł: w językach polskim i angielskim, wyśrodkowany, pogrubiony

4. Abstrakt artykułu: w językach polskim i angielskim (oba do 600 znaków)

5. Słowa kluczowe: 5, w językach polskim i angielskim

6. Tekst podstawowy: czcionka Calibri „12”, wyjustowany, tekst przygotowany w programie MS Word w wersji nie wcześniejszej niż MS Office 2007

7. Ustawienia strony: standardowe

8. Akapit: pierwszy wiersz – wcięcie 1,25 cm, 1,5 odstępu między wierszami

9. Przypisy: na dole strony, wyjustowane, numeracja ciągła, czcionka „11”, według wzoru:

¹ J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Warszawa 2002, s. 67.

Tamże, s. 73.

¹ M. Cichosz, Transformacja demokratyczna – przyczyny, przebieg i efekty procesu, [w:] A. Antoszewski (red.), Systemy polityczne Europy Środkowo- Wschodniej, Wrocław 2006, s. 52.

¹ J. Baszkiewicz, Powszechna historia…, s. 155.

¹ T. Kowalski, Formy i przesłanki obecności kapitału zagranicznego w mediach drukowanych, [w:] ,,Zeszyty Prasoznawcze” 1998, Nr 1-2, s. 37.

¹ M. Górak, Cyfrowa prasa: chwilowa moda czy przyszłość, http://internetstandard.pl/artykuły/45301.html, 6.12.2004.

10. Bibliografia

11. Nota o autorze: nazwa instytucji, w której jest zatrudniony, tytuł naukowy, stopień naukowy (na końcu artykułu)

12. Objętość: od 0,6 do jednego arkusza

Możliwość komentowania jest wyłączona.