Call for Articles

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do trzeciego w tym roku tematycznego wydania, które będzie nosiło tytuł Oblicza radykalizmu we współczesnym świecie.

We współczesnym świecie jest widoczna radykalizacja postaw i zachowań, prowadząca do fascynacji ekstremizmem oraz działalnością terrorystyczną. Staje się ona jednym z głównych wyzwań dla systemów bezpieczeństwa. Problem ten nie tylko dotyczy poszczególnych państw, w tym członkowskich Unii Europejskiej, ale okazuje się zagrożeniem w ujęciu regionalnym i globalnym. Socjalizacja do przemocy politycznej powiązana jest z podatnością, sposobem rekrutacji i metod indoktrynacji oraz z działaniem. Może dotyczyć zarówno jednostek, grup, jak i mas przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu psychologicznego, społecznego, ekonomicznego i politycznego. W szczególności nowe technologie oraz agresywne kampanie organizacji nawołujących do nienawiści i stosowania przemocy politycznej stanowią istotne zagrożenie, wpływając na debatę nad kształtem systemów przeciwdziałania, w tym prewencji i wsparcia programów de-radykalizacyjnych.

Redakcja „e-Politikonu” zaprasza więc do dyskusji na temat istoty radykalizacji oraz poszukiwania efektywnych wzorców przeciwdziałania temu zjawisku na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych (mogą to być także studia przypadków) – które zostały poświęcone następującym zagadnieniom:

  • badania nad radykalizacją
  • modele radykalizacji
  • walka z radykalizacją postaw i zachowań prowadzących do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu
  • problem radykalizacji w zakładach penitencjarnych
  • wolność słowa a radykalizacja w kierunku przemocy politycznej
  • wybrane strategie de-radykalizacyjne
  • radykalizacja w sieci.

Redakcja naukowa 23. numeru „e-Politikonu”: prof. dr hab. Stanisław Sulowski, dr Aleksandra Gasztold.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 2 października 2017 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

***

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do ostatniego w tym roku tematycznego wydania, które będzie nosiło tytuł Populizm w komunikacji politycznej.

We współczesnych demokracjach zjawisko populizmu przestało być domeną ugrupowań politycznych o marginalnym znaczeniu, szukających poklasku w sfrustrowanych swoją sytuacją ekonomiczną grupach społecznych. Populizm jawi się jako stały element współczesnej polityki. Obecny jest zarówno w programach partii politycznych cieszących się silnym poparciem społecznym, w działaniach władzy i opozycji, w tym, co i jak podmioty te komunikują. Można postawić tezę, że populizm, zarówno w rozumieniu populistycznych treści, struktury komunikacji, jak i jej formy staje się elementem stałym zjawisk zachodzących w obszarze komunikowania politycznego. Politycy formułują populistyczne hasła a swoim programom i postulatom nadają populistyczną formę. Media zdają się także korzystać z populizmu, jako formy opisywania rzeczywistości, populistyczna jest też quasi debata toczona przez wyborców – np. w mediach społecznościowych.

Redakcja „e-Politikonu” zaprasza więc do analiz nad obliczami współczesnego populizmu w komunikacji politycznej.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych (mogą to być także studia przypadków) – które zostały poświęcone następującym zagadnieniom:
• populizm polityków – metody i przykłady wykorzystania populizmu w komunikowaniu politycznym partii oraz instytucji publicznych
• populizm w mediach – czy można mówić o populistycznym pokazywaniu świata?
• populizm wyborców – czy obywatel może być populistą?, jak dyskutują obywatele, populizm w debacie w mediach społecznościowych
• wpływ populizmu na scenę polityczną państw o tzw. ugruntowanej demokracji

Redakcja naukowa 24. numeru „e-Politikonu”: prof. dr hab. Dorota Piontek, dr Olgierd Annusewicz.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 31 października 2017 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym i z liczbą 8 punktów znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (grudzień 2016 r.). Każdy numer kwartalnika w dniu publikacji dociera do około czterech tysięcy pracowników naukowych i doktorantów ze wszystkich politologicznych ośrodków akademickich w Polsce a także do polityków, urzędników, dziennikarzy, organizacji pozarządowych oraz studentów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.