Call for Papers

Szanowni Państwo,

redakcja Kwartalnika Naukowego „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do tematycznego wydania, poświęconego problematyce funkcjonowania państwa w czasach pandemii.

Od kilku miesięcy rządy większości państw świata organizują – na różne sposoby – nowe sposoby funkcjonowania państwa, gospodarki, społeczeństwa, każdego obywatela, które mają na celu zwalczenie epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, ale także, przeciwdziałanie jej skutkom, zarówno tym bieżącym, jak i długofalowym. Współczesne państwa poszukują odpowiedzi na pytanie, jak rozwiązać kryzys, który dotyka całe społeczeństwa, gospodarkę i w zasadzie wszystkie sfery życia? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie stanowi główną oś rozważań niniejszego numeru czasopisma.

Pandemia koronawirusa zmieniła życie jednostek, ale i państwa jako całości. Zawieszono wiele postępowań administracyjnych. Zmieniono mechanizmy funkcjonowania administracji. Władza ustawodawcza funkcjonuje w nowej rzeczywistości. Sądownictwo działa w trybie awaryjnym. W tym samym czasie pojawiają się konkretne wyzwania w zakresie wsparcia gospodarki, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zwalczania dezinformacji. Rozważania na temat tych wyzwań i zidentyfikowanych problemów stanowią główną oś rozważań w niniejszym numerze czasopisma.

Artykuły mogą dotyczyć m.in. następujących zagadnień:

  • Funkcjonowanie państwa i jego instytucji w czasach pandemii;
  • Decydowanie publiczne w czasach zagrożenia epidemicznego;
  • Rola administracji publicznej w czasach epidemii;
  • Prawa człowieka i obywateli w czasach pandemii;
  • Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i cyberbezpieczeństwa;
  • Dezinformacja i fake newsy;
  • Ocena systemu zarządzania kryzysowego;
  • Pandemia a kryzys gospodarczy;
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasach pandemii;
  • Współpraca międzynarodowa w czasach pandemii.

Artykuły zostaną opublikowane zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Redakcja naukowa 33. numeru „e-Politikonu”: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, prof. dr hab. Stanisław Sulowski, dr Kamil Mroczka.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 30 czerwca 2020 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.