Call for Articles

Szanowni Państwo,

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do tematycznego tomu, poświęconego problematyce kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

Centralnym problemem badawczym przygotowywanego tomu jest miejsce i rola kobiet w badaniach nad bezpieczeństwem i w naukach o polityce. Wyzwaniem natomiast odpowiedź na pytanie, czy doświadczenie mężczyzn stało się dominujące w debacie o przestrzeni publicznej, w tym o pokoju i bezpieczeństwie. Potrzeba „dodawania” kobiet w dyskursie akademickim wynika z krytycznego podejścia do badań naukowych mieszczących się w nurcie postpozytywizmu. Kobiety bezspornie stanowią „fundament” bezpieczeństwa każdej społeczności, niezależnie od struktur i systemów w jakich funkcjonują, jednak chcemy znaleźć odpowiedź na kilka istotnych pytań: Czy tworzą normy, na podstawie których interpretowane są zjawiska społeczne i polityczne? Jakie mity i stereotypy towarzyszą badaniom nad bezpieczeństwem i polityką? Jak wyglądają praktyczne aspekty kształtowania polityki i bezpieczeństwa? Czy teorie feministyczne stały się podstawą nowej wiedzy, która posiada własną epistemologię? Czy polaryzacja cech przypisywanych kobietom i mężczyznom wpływa na politykę, władzę, państwo i bezpieczeństwo?

Serdecznie zapraszamy do nasyłania artykułów podejmujących następujące zagadnienia szczegółowe:

 • feministyczne koncepcje bezpieczeństwa, obrony i polityki zagranicznej;
 • udział kobiet w krajowych i międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa, główne problemy i wyzwania;
 • działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn w sektorze bezpieczeństwa;
 • kobiety w cywilnych i wojskowych misjach na rzecz bezpieczeństwa;
 • rola kobiet w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa;
 • pozycja i rola kobiet w przestrzeni publicznej i politycznej;
 • ochrona kobiet i dzieci w prawie międzynarodowym;
 • problem przemocy seksualnej w czasie konfliktów zbrojnych;
 • przestępczość kobiet;
 • znaczenie płci w badaniach nad bezpieczeństwem i polityką;
 • realizacja Agendy ONZ Kobiety, Pokój i Bezpieczeństwo (WPS).

Redakcja naukowa 30. numeru „e-Politikonu”: dr hab. Aleksandra Gasztold.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 20 kwietnia 2019 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.