Call for Articles

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do pierwszego wydania tematycznego w 2018 r., które będzie nosiło tytuł Nawigatory wyborcze: geneza metody zastosowanie.

W 15. i 20. numerze czasopisma znalazły się artykuły naukowe poświęcone temu zagadnieniu – tym razem jednak chcielibyśmy poświęcić mu całe wydanie.

Nawigatory wyborcze, zwane także kompasami czy też barometrami wyborczymi, stały się nieodłącznym elementem krajobrazu wyborczego w wielu państwach świata.
W krajach takich jak Holandia, Finlandia czy Szwajcaria, pomiędzy 30 a 40 proc. elektoratu korzysta z tego typu narzędzi przed wyborami. Także w Polsce od ponad dekady nawigatory wyborcze pojawiają się z coraz większą częstotliwością i zyskują coraz więcej użytkowników, choć nadal nie są to wartości porównywalne do ww. krajów. W wielu przypadkach nawigatory tworzą lub też współtworzą naukowcy, dla których są to ciekawe narzędzia, dzięki którym można zebrać niezwykle wartościowe dane, uzyskać kolejne źródło naukowe przydatne w badaniach programów partii politycznych, czy też rozważać szereg kwestii dotyczących metodologii i etyki prowadzenia badań naukowych.

Serdecznie zapraszamy do składania artykułów, których punktem wyjścia będzie narzędzie politologiczne, czyli nawigator wyborczy, jego geneza, sposób tworzenia, działanie w praktyce i wreszcie wykorzystywanie zdobytych w ten sposób danych badawczych. Artykuły mogą stanowić studia przypadku lub też analizy porównawcze, i obejmować kontekst polski jak i związany z innymi państwami.

W szczególności autorzy powinni poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

 • Jaka jest geneza, metodologia tworzenia i sposób działania nawigatorów?
 • Jakie problemy natury metodologicznej, etycznej, technicznej i organizacyjnej są związane z tworzeniem nawigatorów i w jaki sposób są one rozwiązywane?
 • Czego możemy się dowiedzieć na podstawie działania nawigatorów zarówno z teoretycznego, metodologicznego jak i empirycznego punktu widzenia?

Redakcja naukowa numeru: dr hab. Wojciech Gagatek, dr Olgierd Annusewicz

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 21 stycznia 2017 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

***

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do kolejnego tematycznego wydania, które zostanie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego, a w szczególności ordynacji wyborczej i finansowaniu kampanii wyborczej w jednostkach samorządu terytorialnego.  Wydanie ukaże się w dniu 22 maja 2018 r. równolegle z międzynarodową konferencją naukową, organizowaną na Uniwersytecie Warszawskim przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Samorząd jest powoływany dzięki woli państwa i to państwo określa zakres jego samodzielności. Przyszłość samorządu terytorialnego oscyluje więc wokół dyskusji na ile państwo jako suweren władzy publicznej zrezygnuje z niektórych uprawnień w zakresie administracji na rzecz społeczności lokalnych jako odrębnych podmiotów prawnych. Dyskusja nad polityką państwa wobec samorządu terytorialnego dotyczy m.in. sporu o ordynację wyborczą, zasad finansowania kampanii wyborczej, miejsca i roli przywództwa politycznego w jednostkach samorządu terytorialnego, modernizacji administracji samorządowej.

Zapraszamy więc badaczy, którzy w swoich pracach chcieliby przede wszystkim poruszyć następujące zagadnienia:

 • problem ordynacji wyborczej w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich
 • finansowanie kampanii wyborczej w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich
 • kadencyjność w jednostkach samorządu terytorialnego
 • wybory samorządowe – przygotowania do kampanii wyborczej
 • protesty wyborcze
 • marketing polityczny w kampanii samorządowej
 • problem modernizacji strukturalnej, instytucjonalnej i kadrowej samorządu terytorialnego w programach wyborczych
 • przywództwo lokalne a gra z elektoratem
 • partie i koalicje partyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • zasady ustrojowe samorządu terytorialnego w kontekście programów wyborczych

Dodatkową częścią przygotowywanego wydania oraz konferencji będą Warsztaty Doktoranckie i Studenckie „Kampania samorządowa” – zapraszamy studentów i doktorantów do przygotowania opisów studiów przypadków wykorzystania instrumentarium marketingu politycznego w dotychczasowych samorządowych kampaniach wyborczych a także analiz przypadków komunikowania politycznego pomiędzy przedstawicielami władzy samorządowej a społecznościami lokalnymi w mijającej kadencji. Najlepsze prace zostaną opublikowane w specjalnej sekcji przygotowywanego numeru „e-Politikonu” zaś ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w towarzyszących konferencji Warsztatach Doktoranckich. Zapraszamy więc do analizowania między innymi:

 • projektów komunikacyjnych, np. kampanii społecznych prowadzonych przez jednostki samorządowe
 • przebiegu kampanii referendalnych, które miały miejsce w ostatniej kadencji
 • przykładów procesów tworzenia wizerunku i zarządzania wizerunkiem przez lokalnych liderów samorządowych
 • reklamy politycznej oraz działań Public Relations prowadzonych w dotychczasowych kampaniach

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, prof. dr hab. Ewa Marciniak, dr Olgierd Annusewicz.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 28 lutego 2018 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj. Studia przypadków i analizy nadsyłane w ramach sekcji „Warsztaty doktoranckie” powinny mieć objętość około ½ arkusza.

Możliwość komentowania jest wyłączona.