e-Politikon nr 25/2018

Przedstawiamy Państwu 25. numer naszego kwartalnika, poświęcony zagadnieniom nawigatorów wyborczych w Polsce.

Znajdą go Państwo klikając poniżej:

Naszą ambicją było, aby po raz pierwszy zebrać w jednym tomie artykuły dotyczące wszystkich nawigatorów wyborczych, które zostały przygotowane na wybory w Polsce. W szczególności, celem numeru określonym w call for papers jest udzielenie odpowiedzi na trzy główne pytania badawcze:

  1. Jaka jest geneza metodologia tworzenia i sposób działania nawigatorów?
  2. Jakie problemy natury metodologicznej, etycznej, technicznej i organizacyjnej pojawiły się w trakcie pracy nad przygotowaniem nawigatorów wyborczych i w jaki sposób zostały one rozwiązane?
  3. Czego możemy się dowiedzieć w rezultacie funkcjonowania nawigatorów, zarówno z teoretycznego, metodologicznego, jak i empirycznego punktu widzenia?

Należy wyraźnie zaznaczyć, iż tematem niniejszej publikacji nie są perspektywy głosowania internetowego, szans na jego powszechne wprowadzenie i potencjalnych efektów, które można by dzięki temu osiągnąć. Nie należy również domniemywać, iż autorzy – ponieważ byli twórcami lub współtwórcami nawigatorów – z definicji opowiadają się za zwiększeniem roli Internetu w życiu politycznym. Jeszcze raz należy podkreślić, iż punktem wyjścia do analizy jest narzędzie politologiczne, czyli nawigator wyborczy, jego geneza, sposób tworzenia, działanie w praktyce i wreszcie wykorzystywanie zdobytych w ten sposób danych badawczych. Analizowane są nawigatory stworzone na wszystkie typy wyborów (samorządowe, parlamentarne, prezydenckie i do Parlamentu Europejskiego).

Numer można podzielić na trzy grupy. Pierwszą, najliczniejszą z nich stanowią studia przypadków poświęcone poszczególnym nawigatorom, takim jak „Latarnik Wyborczy” (Jędrzej Witkowski), „Barometr Wyborczy” (Dominika KasprowiczAgnieszka HessLucyna Słupek), „Głosuje.com” i „MyCandidate.eu” (Agata DziewulskaAnna M. Ostrowska) oraz „MamPrawoWiedziec.pl” (Ewa Modrzejewska). Artykuły omawiają genezę, sposób tworzenia i działania nawigatorów. Druga grupę stanowią artykuły bardziej skupiające się na metodologii tworzenia i sposobie działania nawigatorów, w szczególności w zakresie doboru stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu służącym do pozycjonowania i obliczania stopnia zgodności pomiędzy poglądami partii (czy też kandydatów) a użytkowników nawigatorów oraz selekcji partii (Wojciech GagatekKatarzyna Lorenc). Trzecia grupa analizuje w szczególności użyteczność nawigatorów w badanach empirycznych, zwłaszcza w kontekście analizowania profilów użytkowników oraz generalnie w kontekście zmieniających się wzorców zachowań wyborczych (teksty Patrycji RozbickiejTomasza Matyni oraz wspólne opracowanie Katarzyny Waleckiej i Pawła Matuszewskiego). Oczywiście taki podział tylko w pewnej części oddaje treść artykułów, ponieważ z natury rzeczy ich zakresy częściowo się pokrywają. Oprócz tego w dziale Varia zapraszamy do zapoznania się z tekstem Marka Kochana, poświęconemu legitymizacji nierówności majątkowych na przykładzie analizy cyklu publikacji zamieszczonego w tygodniku „Polityka”, opisującego drogi do fortuny najbogatszych Polaków. Drugi zaś tekst w tym dziale – autorstwa Joanny Gocłowskiej-Bolek – dotyka problemu radykalizacji działań narkobiznesu w Meksyku i jego destrukcyjnego wpływu na działalność państwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.