e-Politikon nr 24/2017

Tradycyjnie już – ostatniego dnia roku – prezentujemy Państwu także ostatni tegoroczny „e-Politikon”, tym razem poświęcony zagadnieniu populizmu w komunikacji politycznej.

Znajdą go Państwo klikając poniżej:

Artykuły zebrane w niniejszym numerze łączą dwie perspektywy, z których autorzy patrzą na problematykę populizmu w komunikacji politycznej. Z punktu widzenia przestrzeni komunikacyjnej omawiane zjawisko ujmują Konrad Niklewicz, Jakub Jakubowski, a także Agnieszka Stępińska i Kinga Adamczewska oraz Mateusz Bartoszewicz. K. Niklewicz opisał wpływ mediów społecznościowych na wzmacnianie populizmu poprzez wskazanie i analizę roli baniek informacyjnych w tym procesie. W podobnym duchu utrzymany został tekst J. Jakubowskiego, w którym autor starał się odpowiedzieć na pytanie, czy sam kierunek ewolucji mediów i ich aktualna specyfika nie są jedną z najistotniejszych przyczyn nowej fali populizmu w Polsce, Europie i na świecie. Z kolei A. Stępińska i K. Adamczewska zaprezentowały wyniki swoich badań nad obecnością wypowiedzi o charakterze populistycznym w mediach informacyjnych. Autorki nie tylko przeanalizowały częstotliwość, z jaką media prezentują ten typ wypowiedzi, lecz także – i przede wszystkim − pokazały, które elementy populistycznego stylu komunikowania politycznego stosowane przez aktorów politycznych są najczęściej obecne w przekazach medialnych. Nadawcą treści populistycznych mogą być też media, co starał się ukazać M. Bartoszewicz. Autor poddał analizie komunikaty populistyczne, które pojawiły się na okładkach wybranych numerów tygodników opinii – „Newsweeka” oraz „Do Rzeczy”.

Kolejni autorzy podjęli problematykę będącą tematem numeru z perspektywy politycznego nadawcy, analizując wybrane kampanie wyborcze oraz obecność w nich treści o charakterze populistycznym. Marek Górka opisał zjawisko cyberpopulizmu, posługując się przykładem kampanii prezydenckiej D. Trumpa. Z kolei Joanna Gocłowska-Bolek przeanalizowała relacje pomiędzy zjawiskiem populizmu a strategiami prowadzenia polityki w Ameryce Łacińskiej na przykładzie kilku krajów, w tym w szczególności Wenezueli za prezydentury Hugona Cháveza. Autorka omówiła jego styl komunikacji politycznej, wskazując też na rolę przekazu medialnego, w tym telewizyjnego show ¡Aló Presidente!. Ostatnie dwa teksty nie są wprost związane z problematyką populizmu w komunikacji politycznej, stanowią jednak ciekawe uzupełnienie numeru, dając swego rodzaju tło, na którym problematyka populizmu staje się wyraźniejsza, jeszcze ciekawsza.
Tak oto Krzysztof Rybiński przedstawił wyniki komputerowej analizy ponad siedmiu tysięcy artykułów opublikowanych przez opiniotwórcze media elektroniczne w Polsce. W badaniu zastosowano model analizy politycznego sentymentu, co pozwoliło mu na sformułowanie rankingu opinii o kluczowych polskich politykach oraz na udokumentowanie szeregu zjawisk dotyczących kształtowania się opinii o nich. Natomiast Marek Kochan zaznajomił czytelników z problematyką legitymizacji nierówności majątkowych, wskazując na medialne narracje na temat bogactwa. Artykuł jest wprowadzeniem do prezentacji wyników badania poświęconego analizie cyklu Nowe fortuny tygodnika „Polityka” przedstawiającego genezę fortuny najbogatszych Polaków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.