„e-Politikon”

e-Politikon nr 1/2012Ośrodek Analiz Politologicznych UW rozpoczął wydawanie nowego politologicznego kwartalnika pt. „e-Politikon” w styczniu 2012 r.

Celem powołania nowego tytułu było stworzenie ogólnodostępnej platformy dla prowadzenia dyskusji i analiz politologicznych, wymiany poglądów środowiska naukowego a także miejsca do publikacji efektów badań naukowych. Pragniemy zaprosić na łamy „e-Politikonu” zarówno przedstawicieli wszystkich ośrodków politologicznych w Polsce jak i reprezentantów zagranicznej politologii.

Czasopismo wydawane wyłącznie w formie elektronicznej jest nieodpłatnie udostępniane wszystkim subskrybentom Newslettera OAP oraz pozostałym zainteresowanym,  którzy mogą je pobrać ze strony internetowej Ośrodka.

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania propozycji artykułów, obejmujących swoją tematyką sześć obszarów badawczych, na których koncentruje się Ośrodek Analiz Politologicznych: Jakość rządzenia, Społeczeństwo obywatelskie, Integracja europejska, Współczesne wyzwania i zagrożenia, Komunikacja polityczna oraz Stosunki międzynarodowe.

Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym (ISSN: 2084-5294) i z liczbą 8 punktów znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (grudzień 2015 r.). Każdy numer kwartalnika w dniu publikacji dociera do około czterech tysięcy pracowników naukowych i doktorantów ze wszystkich politologicznych ośrodków akademickich w Polsce a także do polityków, urzędników, dziennikarzy, organizacji pozarządowych oraz studentów.

************************************************************

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do pierwszego wydania tematycznego w 2018 r., które będzie nosiło tytuł Nawigatory wyborcze: geneza metody zastosowanie.

W 15. i 20. numerze czasopisma znalazły się artykuły naukowe poświęcone temu zagadnieniu – tym razem jednak chcielibyśmy poświęcić mu całe wydanie.

Nawigatory wyborcze, zwane także kompasami czy też barometrami wyborczymi, stały się nieodłącznym elementem krajobrazu wyborczego w wielu państwach świata.
W krajach takich jak Holandia, Finlandia czy Szwajcaria, pomiędzy 30 a 40 proc. elektoratu korzysta z tego typu narzędzi przed wyborami. Także w Polsce od ponad dekady nawigatory wyborcze pojawiają się z coraz większą częstotliwością i zyskują coraz więcej użytkowników, choć nadal nie są to wartości porównywalne do ww. krajów. W wielu przypadkach nawigatory tworzą lub też współtworzą naukowcy, dla których są to ciekawe narzędzia, dzięki którym można zebrać niezwykle wartościowe dane, uzyskać kolejne źródło naukowe przydatne w badaniach programów partii politycznych, czy też rozważać szereg kwestii dotyczących metodologii i etyki prowadzenia badań naukowych.

Serdecznie zapraszamy do składania artykułów, których punktem wyjścia będzie narzędzie politologiczne, czyli nawigator wyborczy, jego geneza, sposób tworzenia, działanie w praktyce i wreszcie wykorzystywanie zdobytych w ten sposób danych badawczych. Artykuły mogą stanowić studia przypadku lub też analizy porównawcze, i obejmować kontekst polski jak i związany z innymi państwami.

W szczególności autorzy powinni poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

  • Jaka jest geneza, metodologia tworzenia i sposób działania nawigatorów?
  • Jakie problemy natury metodologicznej, etycznej, technicznej i organizacyjnej są związane z tworzeniem nawigatorów i w jaki sposób są one rozwiązywane?
  • Czego możemy się dowiedzieć na podstawie działania nawigatorów zarówno z teoretycznego, metodologicznego jak i empirycznego punktu widzenia?

Redakcja naukowa numeru: dr hab. Wojciech Gagatek, dr Olgierd Annusewicz

Ostateczny termin nadsyłania tekstów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 21 stycznia 2017 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.