„e-Politikon”

http://oapuw.pl/e-politikon/zaproszenie-do-publikacji/Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem rozpoczął wydawanie nowego politologicznego kwartalnika pt. „e-Politikon” w styczniu 2012 r.

Celem powołania nowego tytułu było stworzenie ogólnodostępnej platformy dla prowadzenia dyskusji i analiz politologicznych, wymiany poglądów środowiska naukowego a także miejsca do publikacji efektów badań naukowych. Pragniemy zaprosić na łamy „e-Politikonu” zarówno przedstawicieli wszystkich ośrodków politologicznych w Polsce jak i reprezentantów zagranicznej politologii.

Czasopismo wydawane wyłącznie w formie elektronicznej jest nieodpłatnie udostępniane wszystkim subskrybentom Newslettera OAP oraz pozostałym zainteresowanym,  którzy mogą je pobrać ze strony internetowej Ośrodka.

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania propozycji artykułów, obejmujących swoją tematyką sześć obszarów badawczych, na których koncentruje się Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem: Jakość rządzenia, Społeczeństwo obywatelskie, Integracja europejska, Współczesne wyzwania i zagrożenia, Komunikacja polityczna oraz Stosunki międzynarodowe.

Kwartalnik Naukowy „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym (ISSN: 2084-5294). Każdy numer kwartalnika w dniu publikacji dociera do około czterech tysięcy pracowników naukowych i doktorantów ze wszystkich politologicznych ośrodków akademickich w Polsce, a także do polityków, urzędników, dziennikarzy, organizacji pozarządowych oraz studentów.

************************************************************

Możliwość komentowania jest wyłączona.