„e-Politikon”

e-Politikon nr 1/2012Ośrodek Analiz Politologicznych UW rozpoczął wydawanie nowego politologicznego kwartalnika pt. „e-Politikon” w styczniu 2012 r.

Celem powołania nowego tytułu było stworzenie ogólnodostępnej platformy dla prowadzenia dyskusji i analiz politologicznych, wymiany poglądów środowiska naukowego a także miejsca do publikacji efektów badań naukowych. Pragniemy zaprosić na łamy „e-Politikonu” zarówno przedstawicieli wszystkich ośrodków politologicznych w Polsce jak i reprezentantów zagranicznej politologii.

Czasopismo wydawane wyłącznie w formie elektronicznej jest nieodpłatnie udostępniane wszystkim subskrybentom Newslettera OAP oraz pozostałym zainteresowanym,  którzy mogą je pobrać ze strony internetowej Ośrodka.

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania propozycji artykułów, obejmujących swoją tematyką sześć obszarów badawczych, na których koncentruje się Ośrodek Analiz Politologicznych: Jakość rządzenia, Społeczeństwo obywatelskie, Integracja europejska, Współczesne wyzwania i zagrożenia, Komunikacja polityczna oraz Stosunki międzynarodowe.

Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym (ISSN: 2084-5294) i z liczbą 8 punktów znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (grudzień 2015 r.). Każdy numer kwartalnika w dniu publikacji dociera do około czterech tysięcy pracowników naukowych i doktorantów ze wszystkich politologicznych ośrodków akademickich w Polsce a także do polityków, urzędników, dziennikarzy, organizacji pozarządowych oraz studentów.

************************************************************

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do ostatniego w tym roku tematycznego wydania, które będzie nosiło tytuł Populizm w komunikacji politycznej.

We współczesnych demokracjach zjawisko populizmu przestało być domeną ugrupowań politycznych o marginalnym znaczeniu, szukających poklasku w sfrustrowanych swoją sytuacją ekonomiczną grupach społecznych. Populizm jawi się jako stały element współczesnej polityki. Obecny jest zarówno w programach partii politycznych cieszących się silnym poparciem społecznym, w działaniach władzy i opozycji, w tym, co i jak podmioty te komunikują. Można postawić tezę, że populizm, zarówno w rozumieniu populistycznych treści, struktury komunikacji, jak i jej formy staje się elementem stałym zjawisk zachodzących w obszarze komunikowania politycznego. Politycy formułują populistyczne hasła a swoim programom i postulatom nadają populistyczną formę. Media zdają się także korzystać z populizmu, jako formy opisywania rzeczywistości, populistyczna jest też quasi debata toczona przez wyborców – np. w mediach społecznościowych.

Redakcja „e-Politikonu” zaprasza więc do analiz nad obliczami współczesnego populizmu w komunikacji politycznej.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych (mogą to być także studia przypadków) – które zostały poświęcone następującym zagadnieniom:
• populizm polityków – metody i przykłady wykorzystania populizmu w komunikowaniu politycznym partii oraz instytucji publicznych
• populizm w mediach – czy można mówić o populistycznym pokazywaniu świata?
• populizm wyborców – czy obywatel może być populistą?, jak dyskutują obywatele, populizm w debacie w mediach społecznościowych
• wpływ populizmu na scenę polityczną państw o tzw. ugruntowanej demokracji

Redakcja naukowa 24. numeru „e-Politikonu”: prof. dr hab. Dorota Piontek, dr Olgierd Annusewicz.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 31 października 2017 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.