e-Politikon nr 7/2013

okladka_siodmego_numeru miniaturaOddajemy Państwu kolejny, tematyczny numer „e-Politikonu”, kwartalnika naukowego Ośrodka Analiz Politologicznych UW,  poświęcony zagadnieniom wzajemnych powiązań polityki i klimatu.

Aby pobrać siódmy numer „e-Politikonu” prosimy kliknąć poniżej:

 

Wydanie otwiera artykuł prof. Tomasza Żylicza Global Climate Negotiations: Setting the Agenda, który rekonstruuje globalne ramy negocjacji klimatycznych.

Z kolei prof. Urlich Brand zadaje w swoim tekście pytanie o to, kto kontroluje „zieloną gospodarkę” i wskazuje na ryzyko, iż składana obietnica pogodzenia ekologii i gospodarki w formule zielonej gospodarki może okazać się fałszywa.

Dr Krzysztof M. Księżopolski – współredaktor niniejszego tomu – analizuje przyczyny impasu w stworzeniu międzynarodowego reżimu ochrony klimatu. Autor analizuje procesy sekurytyzacji i ekonomizacji bezpieczeństwa, które mogą pomóc wyjaśnić przyczyny tej stagnacji.

Tematykę rozwijania „zielonej energii” w kraju, energetyki opartej na węglu jako elemencie kulturowym podjęła dr Kamila Pronińska, uznając ją za jeden z kluczowych problemów bezpieczeństwa energetycznego. Autorka w artykule Development of Green Energy in coal-base energy culture – Implication for Poland’s energy security analizuje bariery i szanse rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce.

Problematykę polskiej polityki klimatycznej oraz jej relacji z założeniami polityki europejskiej podejmuje dr Andrzej Ancygier w artykule Poland and the European climate policy: an uneasy relationship.

Z kolei dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz i dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk w tekście Między reindustrializacją a ochroną klimatu. Stanowisko Polski wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej przedstawiają główne argumenty na rzecz zrównoważonego stanowiska wobec dyskutowanej obecnie polityki klimatyczno-energetycznej UE po 2020 r.

Politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami polskiej polityki klimatycznej zajęła się z kolei dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak. Autorka wskazała, iż istotne znaczenie mają charakter polskiego systemu politycznego, jakość debaty publicznej, ograniczona rola partii i organizacji pozarządowych o programie środowiskowym oraz brak gotowości do rezygnacji z modelu wysokoemisyjnej gospodarki.

Kolejna analiza dotyczy polskiej polityki energetycznej – dr Karolina Jankowska wskazuje na szereg czynników, które skutkują uzależnieniem polskiej energetyki od konwencjonalnych nośników energii. Jednocześnie autorka przedstawia czynniki sprzyjające politycznej zmianie w kierunku zwiększonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Z artykułem tym koresponduje kolejne opracowanie, w którym Jacek Sobański omawia przyjętą przez rząd polski linię polityczną dotyczącą polityki energetycznej, kanwą do analizy jest kazus rozbudowy Elektrowni Opole.

W ostatnich trzech tekstach autorzy ponownie przyjmują szerszą, europejską perspektywę – dr Paweł Turczyński analizuje politykę klimatyczną Unii Europejskiej na podstawie dokumentów Rady Europejskiej, dr Marcin Czyżewski opisuje sposób projektowania i realizacji polityki klimatycznej w Republice Czeskiej, zaś Dawid Drzewiecki stara się wskazać na skutki polityki klimatycznej Polski na wizerunek kraju w UE oraz na świecie.

 

Artykuły:

Tomasz Żylicz
Global Climate Negotiations: Setting the Agenda (s. 8-20)

 

Urlich Brand
Who Controls the Green Economy? – Some Critical Questions (s.21-34)

 

Krzysztof M. Księżopolski
The Impact of Securitization and Economization of Security on the Establishement of an International Climate Protection Regime (s. 35-53)

 

Kamila Pronińska
Development of „Green Energy” in Coal-Based Energy Culture – Implications for Poland’s Energy Security (s. 54-75)

 

Andrzej Ancygier
Poland and the European Climate Policy: an Uneasy Relationship (s. 76-93)

 

Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Aleksandra Gawlikowska-Fyk
Między reindustralizacją a ochroną klimatu. Nowe wyzwania dla polityki klimatycznej Unii Europejskiej (s. 94-107)

 

Katarzyna Dośpiał-Borysiak
Polska polityka klimatyczna – analiza czynników politycznych, społecznych i ekonomicznych (s. 108-139)

 

Karolina Jankowska
Strategiczne niedomagania polskiej polityki energetycznej – studium przypadku (s. 140-154)

 

Jacek Sobański
Stanowisko polskiego rządu wobec wyzwań nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej na podstawie kazusu rozbudowy elektrowni Opole (s. 155-170)

 

Paweł Turczyński
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej w dokumentach Rady Europejskiej (s. 171-189)

 

Marcin Czyżniewski
Polityka klimatyczna Republiki Czeskiej (s. 190-213) 

 

Dawid Drzewiecki
Polityka klimatyczna Polski a jej wizerunek w Unii Europejskiej i na świecie (s. 214-223)

Możliwość komentowania jest wyłączona.