e-Politikon nr 5/2013

Wiosenny numer „e-Politikonu” to pierwszy, który ma charakter tematyczny. Poświęcony został zjawisku polityki popularnej.
Ponieważ jednak autorzy chętnie składają do redakcji artykuły o dużej różnorodności tematycznej, zdecydowaliśmy się publikować je w części Varia, która znajdować się będzie na końcu tego i kolejnych numerów „e-Politikonu”.

Polityka popularna to termin nowy, jednak odnoszący się do zjawisk obecnych  w polityce od dawna. Oddajemy Państwu nowy numer „e-Politikonu” poświęcony wielowątkowej analizie tego zjawiska. Wspólnie z grupą badaczy postanowiliśmy dokonać przeglądu styku świata polityki i kultury popularnej, widocznego w strategiach komunikacji politycznej.

Numer otwiera tekst redaktorów numeru – dr hab. Doroty Piontek i dr. Olgierda Annusewicza, w którym dokonano próby spójnego opisania zespołu zjawisk i mechanizmów komunikacyjnych zachodzących w obszarze polityki i składających się na politykę popularną: pseudowydarzenia, mediatyzacji, postpolityki, celebrytyzacji politycznej, infotainmentu, politainmentu, politicotainmentu, tabloidyzacji i makdonaldyzacji polityki.

Tezy tekstu rozwija w kolejnym artykule dr Rafał Klepka, badając podobieństwa polityki do reality show.

Z kolei dr Tomasz Olczyk opisuje zjawisko celebrity endorsement (wsparcia celebryckiego) w komunikacji politycznej, wskazując na empiryczne efekty oddziaływania celebrytów w kampanii wyborczej.

Korzenie polityki popularnej znajdują się z pewnością w Stanach Zjednoczonych, tam też poszukiwali ich Karolina Matusiak, która przedstawiła udział gwiazd w kampanii wyborczej 2012 roku, i Marek Gontarczyk, który analizował wpływ Gwiezdnych Wojen George’a Lucasa na wyborcze starcie Baracka Obamy i Johna McCaina.

Z kolei Igor Rosłoński, analizując polityczno-kulturowe uwarunkowania narodzin polskiego ruchu punk, podejmuje kwestię stosunku polskiego ruchu punkowego do władzy ludowej oraz opozycji politycznej i pokazuje związki pomiędzy permanentnym kryzysem, w jakim znajdowała się Polska na przełomie lat 70. i 80. XX w., a rozwojem nowej kontrkultury. Część tematyczną poświęconą polityce popularnej zamyka interesujące studium Katarzyny Drogowskiej, która z podwójnej perspektywy – badaczki i producenta telewizyjnego – pokazała na przykładzie transmisji z uroczystości pogrzebowych ofiar katastrofy smoleńskiej, w jaki sposób „produkowane“ są wydarzenia medialne.

W części Varia prezentujemy trzy artykuły: prof. Tadeusza Klementewicza wizję politologii jako wieloparadygmatycznej struktury wiedzy – artykuł ten stanowi podsumowanie refleksji autora dotyczących aktualnego stanu badań politologów nad życiem politycznym społeczeństwa; Bartosza Szyi analizę stanu procesu konsolidacji polskiej demokracji u schyłku pierwszej dekady XXI wieku; Patryka Czułno porównawczą analizę polskiego i holenderskiego społeczeństwa obywatelskiego. Numer zamyka recenzja autorstwa dr Beaty Górowskiej.

Wyświetl dokument na pełnym ekranie w formacie .pdf

 

Artykuły:

Dorota Piontek, Olgierd Annusewicz
Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabloidyzacja (s. 6-28)

 

Rafał Klepka
Polityka a reality show (s. 29-46)

 

Tomasz Olczyk
Poparcie celebryckie (celebrity endorsement) w komunikowaniu politycznym – doświadczenia polskie na amerykańskiej licencji (s. 47-67)

 

Karolina Matusiak
Gwiazdy popkultury w amerykańskiej kampanii prezydenckiej w 2012 roku (s. 68-82)

 

Marek Gontarczyk
Obama i McCain z mieczami świetlnymi, czyli politycy w dobie kulturowej konwergencji (s. 83-103)

 

Igor Rosłoński
Kryzys nowej umowy społecznej. Polityczno-kulturowe uwarunkowania narodzin polskiego ruchu punk (s. 104-125)

 

Katarzyna Drogowska
Wydawanie żałoby. Produkcja wydarzenia medialnego na przykładzie transmisji uroczystości pogrzebowych ofiar katastrofy smoleńskiej (s. 126-163)

 

Varia: 

Tadeusz Klementewicz
Politologia jako wieloparadygmatyczna struktura wiedzy (s. 164-198)

 

Bartosz Szyja
Zjawiska niepokojące na obszarze konsolidacji polskiej demokracji u schyłku pierwszej dekady XXI wieku – wybrane aspekty (s. 199-222)

 

Patryk Czułno
Civil Society in the Netherlands and Poland – Learning from the Dutch? (s. 223-244)

 

Recenzje:

Beata Górowska
Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, Tarnów 2012 (s. 245-251)

Możliwość komentowania jest wyłączona.