e-Politikon nr 4/2012

Oddajemy Państwu czwarty, ostatni w tym roku numer „e-Politikonu”.

Otwiera go – nietypowo – obszerna i odważna replika prof. Mirosława Karwata, napisana w związku z tezami i formą głośnej książki Ryszarda Skarzyńskiego Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie. Polecamy Państwa uwadze ten tekst, zapraszając jednocześnie do polemik i komentarzy na łamach naszego czasopisma.

Tematyka pozostałych artykułów, które znaleźć Państwo mogą na dalszych stronach, oscyluje wokół problematyki bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej.

W ciekawym opracowaniu pt. Elektroniczna dyplomacja – nowe narzędzia komunikowania w dyplomacji dr Justyna Arendarska przedstawia, w jaki sposób zmiany technologiczne związane z upowszechnieniem się mediów cyfrowych, w tym również mediów społecznościowych, wymusiły zmiany w komunikowaniu celów i zadań związanych z polityką zagraniczną. Autorka wskazuje na potencjał i ograniczenia mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku kraju na arenie międzynarodowej.

Dr Włodzimierz Fehler w artykule pt. The Schengen Area – as an Element of Managing Internal Security in a European Dimension ukazuje najistotniejsze elementy procesu tworzenia strefy Schengen oraz doskonalenia mechanizmów zarządzania tym wielkim europejskim projektem w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego krajów, które go realizują. Autor odnosi się także do kryzysu, związanego z propozycjami przywracania kontroli na granicach w 2011 roku.

Z kolei Bartosz Skłodowski w pracy pt. The Membership in the EU and the Internal Security of Poland, Benefits, Cost, Perspectives analizuje wpływ członkostwa Polski w UE na jej bezpieczeństwo wewnętrzne. W swoich rozważaniach korzysta z instytucjonalizmu racjonalnego wyboru i uwzględnia zarówno korzyści, jak i koszty integracji z UE w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.

Rynek pracy i edukacji w krajach Afryki Północnej przybliża nam z kolei Anna Diawoł-Sitko. Przedmiotem zainteresowania autorki jest problematyka rynku pracy i edukacji w krajach Afryki Północnej, a w szczególności kwestie dotyczące kształcenia zawodowego.

Z kolei Paweł Jakubowski, autor ostatniego artykułu niniejszego tomu, podejmuje problematykę finansowania partii politycznych, często powracającą w dyskursie publicznym.

Życząc Państwu ciekawej lektury, już dziś zachęcamy do zgłaszania swoich opracowań do kolejnego numeru „e-Politikonu”. Zgodnie z zapowiedzią z numeru trzeciego pisma podjęliśmy decyzję, iż następny będzie miał charakter tematyczny i będzie poświęcony zagadnieniom łączącym politykę i popkulturę.

Z przyjemnością informujemy, że nasze zaproszenie do współredagowania następnego tomu przyjęła dr hab. Dorota Piontek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspólnie zatem zapraszamy do nadsyłania artykułów poświęconych poppolityce, celebrytyzacji politycznej, związkom polityki z popkulturą.

Wyświetl dokument na pełnym ekranie w formacie .pdf

 

Artykuły:

Mirosław Karwat
O książce Ryszarda Skarzyńskiego pt. Podstawowy dylemat politologii (s. 5-41)

 

Justyna Arendarska
Elektroniczna dyplomacja – nowe narzędzia komunikowania w dyplomacji (s. 42-60)

 

Włodzimierz Fehler
The Schengen Area – as an Element of Managing Internal Security in a European Dimension (s. 61-83)

 

Bartosz Skłodowski
The Membership in the European Union and the Internal Security of Poland. Benefits – Costs – Perspectives (s. 84-110)

 

Anna Diawoł-Sitko
Rynek pracy i edukukacji w krajach Afryki Północnej (s.111-136)

 

Paweł Jakubowski
Alternatywne źródła finansowania partii politycznych w Polsce (s. 137-151)

Możliwość komentowania jest wyłączona.