„e-Politikon” nr 26/2018

Prezentujemy Państwu 26. numer „e-Politikonu”, poświęcony zagadnieniom wyborów samorządowych.

Plik z wydaniem można pobrać poniżej:

Redakcja „e-Politikonu” zaprosiła kilka miesięcy temu badaczy ogniskujących swoje zainteresowania wokół samorządu terytorialnego do pochylenia się nad zagadnieniami natury ogólnej, ale i bardziej szczegółowymi, jak problem ordynacji wyborczej w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich, finansowanie kampanii wyborczej w samorządzie terytorialnym w Polsce na tle innych państw europejskich, czy kadencyjność w jednostkach samorządu terytorialnego. Przekazujemy Państwu wyniki ich ustaleń.

I tak w otwierającym numer artykule Grzegorz Radomski wraca do idei izby samorządowej jako elementu polskiego bikameralizmu. Autor prezentuje i analizuje obecne w polskiej myśli politycznej dyskusje dotyczące wykorzystania potencjału samorządowców do optymalizacji ustrojowego kształtu Senatu.

W atmosferę kampanii wyborczej wprowadzają czytelników Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł i Dariusz Stolicki, którzy w artykule pt. Rywale włodarzy. Doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów przedstawiają wyniki badań nad pretendentami – odpowiadają na pytania o to, skąd się rekrutują i kiedy mają szansę na zwycięstwo, co może być szczególnie ważne w kontekście dyskusji o dynamice wymiany lokalnych elit, o „zabetonowaniu” samorządowych scen politycznych i dopuszczalności równoczesnych startów w wyborach samorządowych. Z kolei Wojciech Krzysztof Szalkiewicz podjął się analizy wpływu medialnej widoczności kandydatów na ich wynik wyborczy i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy częstsza niż innych obecność kandydatów i ugrupowań w mediach w okresie kampanii wyborczej może być traktowana jako przestępstwo oraz do jakiego stopnia może to wpływać na ich wynik wyborczy.

W następnym tekście Aleksandra Ostapiuk i Kamil Mroczka scharakteryzowali instytucję protestu wyborczego jako środka ochrony prawnej w wyborach samorządowych. Analiza objęła zarówno kwestie instytucjonalne, jak i prawne. Autorzy zaprezentowali i skomentowali praktyczne doświadczenia wykorzystania protestu wyborczego w wyborach samorządowych w Polsce.

Finansowym aspektem kampanii samorządowych zainteresowali się natomiast Michał Bitner, który przedstawił prawną analizę obowiązujących w Polsce regulacji dotyczących finansowania kampanii wyborczej do organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz Dariusz Skrzypiński, który w artykule pt. Wymiar finansowy alternacji w wyborach samorządowych w 2014 roku podjął próbę odpowiedzi na pytanie, na ile w wyborach samorządowych polityczna pozycja lokalnego aktora politycznego jest kształtowana przez posiadane przez niego zasoby finansowe.

Relacjami pomiędzy piastunami władzy samorządowej a wyborcami zainteresował się Marcin Sobczyk, który – na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych – opisał znaczenie i wpływ instytucji formalnych (aktów prawnych i regulaminów), a także nieformalnych (zwyczajowych sposobów działania tworzonych poprzez codzienne praktyki i werbalne przekazy) na relacje między wójtami a mieszkańcami wybranych gmin Małopolski.

Część tematyczną niniejszego numeru zamyka tekst Andrzeja CzopaRola jednostek samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego.

Z aspektem wyborczym tematu numeru koresponduje umieszczony w dziale Varia artykuł Aleksego Borówki pt. Problematyka określania spójności poglądowej wyborców i komitetów wyborczych na przykładzie algorytmu aplikacji «Latarnik Wyborczy 2015». Numer zamyka recenzja wydanej w 2016 roku pracy Arkadija E. Lubareva pt. Izbiratelnye sistemy: rossijskij i mirovoj opyt.

Możliwość komentowania jest wyłączona.