e-Politikon nr 1/2012

Pierwszy numer e-Politikonu, czasopisma naukowego Ośrodka Analiz Politologicznych UW otwiera analiza polskiej Prezydencji w kontekście wyborów parlamentarnych pióra P. J. Gieorgicy.

Z tematyką polskiej Prezydencji oraz Unią Europejską korespondują także teksty K. Mazurka, dotyczący zmian zachodzących w strategiach europejskiego rynku zbrojeniowego oraz opracowana przez B. Skłodowskiego, anglojęzyczna analiza krytyki Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W części Polska i UE pojawiają się także opracowania A. Bejmy o statusie prawnym wolontariusza, E. Modzelewskiej o polityce państwa wobec III sektora a także analiza polskiej reformy ustroju gminy na tle rozwiązań niemieckich autorstwa A. Lipskiej-Sondeckiej.

Ciekawe też będą prace dotyczące problematyki pozornie odległej – analiza polityki euroatlantyckiej Ukrainy sporządzona przez R. Tenerowicza a także drugie anglojęzyczne opracowanie – autorstwa K. Gołębiowskiej z Charles Darwin University (Australia) – poświęcone australijskiej polityce imigracyjnej.

Wydanie zamykają refleksje B. Bombały, zawarte w artykule Fenomenologia polskiej transformacji.

Wyświetl cały dokument na pełnym ekranie w formacie .pdf

 

Artykuły z numeru:

Paweł Gieorgica
Prezydencja w Unii Europejskiej a kampania wyborcza w Polsce (s. 10-29)

 

Ewa Modzelewska
Polityka państwa wobec sektora społecznego w ujęciu historycznym (s. 30-41)

 

Agnieszka Bejma
Status prawny wolontariusza w świetle znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych aktów normatywnych (s. 42-56)

 

Agnieszka Lipska-Sondecka
Reforma ustroju gminy w Polsce na tle rozwiązań niemieckich (s. 57-84)

 

Bartosz Skłodowski
An Analysis of the Criticism of the Area of Freedom Security and Justice of the European Union (s. 85-108)

 

Kamil Mazurek
Europa w natarciu (s. 109-120)

 

Katarzyna Gołębiowska
Intergovernmental Collaboration in Immigration, Settlement and Integration Policies for Immigrants in Regional Areas of Australia (s. 121-152)

 

Rafał Tenerowicz
Wektor euroatlantycki w polityce zagranicznej Ukrainy 1991-2011 (s. 153-176)

 

Bronisław Bombała
Fenomenologia polskiej transformacji (s. 177-203)

 

Recenzje i relacje z konferencji:

Karolina Libront
Gaz łupkowy a cele unijnej polityki energetyczno-klimatycznej (relacja z konferencji) (s. 204-208)

 

Ewa Szkop
Alicja Curanovic, Szymon Kardaś, Rosja w WikiLeaks, Warszawa 2011, s. 199 (recenzja) (s. 209-211)

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.