Dr Olgierd Annusewicz

dr Olgierd AnnusewiczKluczowe specjalności:

komunikacja polityczna
marketing polityczny
zarządzanie konfliktami
negocjacje
retoryka
zarządzanie zmianą
zarządzanie projektami

 

Wybrane publikacje:

Celebrytyzacja polityczna, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), „Studia Politologiczne” vol. 20, Warszawa 2011

Kreowanie wizerunku polityka w sytuacji konfliktu politycznego na przykładzie debat przedwyborczych 2007 roku, [w:] J. Garlicki (red.), „Studia Politologiczne” vol. 16, Warszawa 2010

Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), „Studia Politologiczne” vol. 14, Warszawa 2009

Polityczne Public Relations, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.) „Studia politologiczne”, vol. 9, Warszawa 2005

Marketing polityczny – pytania i kontrowersje. Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Warszawa 2004

O naturze preferencji wyborczych, czyli racjonalne i irracjonalne przesłanki decyzji wyborczych, [w:] B. Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, Warszawa 2004

Reklama a reklama polityczna, czyli projektowanie politycznych kampanii reklamowych, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), „Studia politologiczne” vol. 6, 2002

Możliwość komentowania jest wyłączona.