Dr Małgorzata Kaczorowska

dr Małgorzata KaczorowskaKluczowe specjalności:

problemtatyka partii i systemów partyjnych świata
systemy wyborcze
dewolucja i regionalizacja
systemy polityczne państw współczesnych
prawo konstytucyjne porównawcze
system polityczny Polski

 

Wybrane publikacje:

Era Blaira i Browna. Wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010 (współred. F. Gołembski, P. Biskup), Warszawa 2010

Problemy narodowościowe w Wielkiej Brytanii – Szkocja, Walia, [w:] H. Szczerbiński (red.), Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI , Warszawa 2009

Szkocka Partia Narodowa – studium partii regionalnej, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), „Studia Politologiczne”, vol. 14, Warszawa 2009

Ewolucja, dewolucja, emergencja (współred. A. Rothert, J. Szymanek), Warszawa 2007

Proces dewolucji w Wielkiej Brytanii – między regionalizacją a federalizmem. Przypadki: Szkocji, Walii, Anglii, [w:] K. Trzciński (red.), Dylematy państwowości, Warszawa 2006

System partyjny w Polsce po wyborach 2005 r. Polskie partie  polityczne – między zabiegami o przetrwanie a poszukiwaniem tożsamości, [w:] J. Błuszkowski (red.), „Studia Politologiczne” vol. 10, Warszawa 2006

Decyzje społeczeństwa polskiego w wyborach samorządowych w latach 1990-2002 (współred. B. Biskup), „Społeczeństwo i Polityka”, vol. 1 (6), Pułtusk 2006

Republik Polen Land der Skeptiker, „Forum Special. EU Erweiterung“, Saarbrücken 2004

Możliwość komentowania jest wyłączona.