Dr Krzysztof Karolczak

dr Krzysztof KarolczakKluczowe specjalności:

filozofia władzy
bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
wojna i polityka
terroryzm i jego zwalczanie
cywilizacje pozaeuropejskie
Japonia – polityka, społeczeństwo, kultura

 

Wybrane publikacje:

Terroryzm. Nowy paradygmat wojny w XXI wieku, Warszawa 2010

Yakuza – szacowna organizacja kryminalna?, w: Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, red. E. Gruza, Warszawa 2010

Zabić tysiące, przestraszyć miliony. Zagrożenia terrorystyczne i szanse na skuteczną obronę, [współautor]  (red. R. Grosset), Warszawa 2009

Korupcja strukturalna (kozo oshoku) – kinken seiji (polityka pieniądza), [w:] Meandry japońskiej polityki, red. J, Marszałek-Kawa, Toruń 2008

Nierówności w demokratycznym społeczeństwie, w: Japonia. Historia i współczesność, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2008

Tendencje narodowe w Japonii na przełomie XX i XXI w., w: Japonia na początku XXI wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską, red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, Toruń 2008

Terroryzm żydowski przed powstaniem państwa Izrael (organizacje i działalność oraz walka z nimi brytyjskich władz mandatowych), [w]: Polityczne metody zwalczania terroryzmu, red. K. Liedel, J. Marszałek-Kawa, S. Wudarski, Toruń 2006

Yamato Damashii – współczesny nacjonalizm japoński, w: Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy, red. S. Stępień, Lublin 2006

Państwo i religia we współczesnej Japonii, w: Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, red. B. Górowska, Warszawa 2004

Specyfika systemu politycznego Japonii, w: Współczesna Japonia. Mocarstwo na rozdrożu, red. E. Potocka, M. Pietrasik, Łódź 2004

System konstytucyjny Japonii, Warszawa 1999 (wyd. II – 2008)

Japońska demokracja – tatemae czy honne, w: Azja – Pacyfik. Rocznik, tom I (1998), Toruń 1998

Kokkai – parlament Japonii, Warszawa 1995

Od chadecji do syjonizmu. Szkice o myśli politycznej XX wieku, Warszawa 1996

Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995

Możliwość komentowania jest wyłączona.