Dr hab. Tomasz Gackowski

Kluczowe specjalności:

analiza wizerunku
komunikacja polityczna
metodologia badań medioznawczych
opinia publiczna
media spolecznościowe
relacje inwestorskie

Wybrane publikacje:

Bandwagon effect siłą sondażokracji, a więc po co mediom sondaże w okresie międzywyborczym?, „Studia Medioznawcze”,  nr 2 (45), 2011

Zawartość mediów czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, „Media początku XXI wieku”, Warszawa 2011

Jak media rozliczają władzę – analiza dyskursu polityczneg opiniotwórczych dzienników prestiżowych (ang. broadsheet) na przykładzie rządu Donalda Tuska, [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Biegówka (red.), Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych w przeszłości i współcześnie, Warszawa 2011

Czy politycy dotrzymują słowa? Obietnice polityków i ich realizacja jako przedmiot badań politologiczno-medioznawczych, „Studia Medioznawcze”, nr 4 (47),   2011

Rzecz o metodologii badań medioznawczych, „Studia Medioznawcze”,  nr 1 (40), 2010

PR w RP, czyli dwadzieścia lat polskiej branży public relations, (współred. , A. Gackowska, J. Dziedzic), Warszawa 2010

Metody badania wizerunku w mediach (współred. z  M. Łączyński), Warszawa 2009

I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów pt. „Mediokracja a Demokracja”, Warszawa 2009

Listy frekwencyjne w dziennikach ogólnopolskich w 2008 r. (współred. M. Łączyński), „Studia Medioznawcze”, nr 3 (38), 2009

Możliwość komentowania jest wyłączona.