Dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene

dr Renata_Mieńkowska-NorkieneKluczowe specjalności:

system instytucjonalny Unii Europejskiej
koordynacja polityk UE na poziomie krajowym
negocjacje i zarządzanie konfliktami
systemy polityczne państw europejskich
europejska polityka równościowa
stosunki polsko-litewskie

 

Wybrane publikacje:

Strategia modernizacji Unii Europejskiej – w kierunku uzyskania przewagi konkurencyjnej, [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2011

EU policy coordination efficiency in Latvia, Lithuania and Estonia – comparative perspective, [w:] The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, Law, Ryga 2011

Modernizacja celów, zasad i wartości punktem wyjścia dla modernizacji Unii Europejskiej, [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2011

Płaszczyzny modernizacji-polska perspektywa, [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2011

Sąd do spraw Służby Publicznej i kwestia odpowiedzialności urzędników UE, [w: ] A. Sroka, K. A. Wojtaszczyk (red.), Odpowiedzialność w Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Europejska polityka badań naukowych i rozwoju technologicznego, [w:] M. Poboży, Polityki sektorowe Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Metodologiczne wyzwania badania polityki równościowej Unii Europejskiej,  „Przegląd Europejski” nr 1 (20), 2010

Metodologiczne aspekty badania koordynacji polityk wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 2 (19), 2009

Koordynacja polityk unijnych w Polsce, (red.), Warszawa 2009

Koordynacja polityk unijnych – konceptualizacja pojęć i znaczenie zagadnienia, [w:] R. Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa 2009

Funkcje koordynacji polityk unijnych, [w:] R. Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa 2009

Efektywność koordynacji polityk w Polsce, [w:] R. Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa 2009

A Few Thoughts on Mediation in Lithuania, „Newsletter of the European Forum for Restorative Justice”, vol. 8, Issue 3, grudzień 2007, źródło: www.euforumrj.org

The European Development Policy in the areas rural development and food aid/food security: Framework, strategies and evaluation (współred. C. Gorihs), [w:] „Lithuanian Political Science Yearbook”,  01/2006, Wilno 2007

Europejska Polityka Rozwoju: struktura, strategie i ewaluacja na przykładzie pomocy żywnościowej i wspierania rozwoju obszarów wiejskich, „Przegląd Europejski”, nr  2 (13), 2006

Możliwość komentowania jest wyłączona.