Dr hab. Olgierd Annusewicz

politolog, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny „e-Politikonu”, pierwszego polskiego elektronicznego politologicznego czasopisma naukowego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od 2006 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Wykłada (w języku polskim i angielskim) retorykę i erystykę, komunikację polityczną, negocjacje. Prowadzi badania nad współczesnymi mechanizmami komunikacji politycznej, w tym komunikacji realizowanej w pierwotnie niepolitycznych przestrzeniach komunikacyjnych – mediach społecznościowych i rozrywkowych. W latach 2010-2020 prowadził wykłady m.in. w Madrycie, Pradze, Turynie, Lecce, Nottingham, Szawle oraz na zdalnych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Olgierd Annusewicz jest uznanym ekspertem w dziedzinie polskiej polityki, komunikacji politycznej, komunikacji kryzysowej i rozwiązywania konfliktów. Jego opinie na temat współczesnej polskiej polityki były publikowane w czołowych mediach polskich i zagranicznych, takich jak: Telewizja Polska, TVN, Polsat, Polskie Radio, Newsweek, Businessweek, Bloomberg, Guardian, New York Times, ARD, Al Jazeera.

Kluczowe specjalności:

komunikacja polityczna
marketing polityczny
zarządzanie konfliktami
negocjacje
retoryka
zarządzanie zmianą
zarządzanie projektami

Wybrane publikacje:

Celebrytyzacja polityczna, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), „Studia Politologiczne” vol. 20, Warszawa 2011

Kreowanie wizerunku polityka w sytuacji konfliktu politycznego na przykładzie debat przedwyborczych 2007 roku, [w:] J. Garlicki (red.), „Studia Politologiczne” vol. 16, Warszawa 2010

Funkcje komunikowania politycznego w Internecie, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), „Studia Politologiczne” vol. 14, Warszawa 2009

Polityczne Public Relations, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.) „Studia politologiczne”, vol. 9, Warszawa 2005

Marketing polityczny – pytania i kontrowersje. Główne zagadnienia podejmowane w angielskiej i amerykańskiej literaturze przedmiotu, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), Scena polityczna i media: miraże sukcesu, ryzyko autoprezentacji, Warszawa 2004

O naturze preferencji wyborczych, czyli racjonalne i irracjonalne przesłanki decyzji wyborczych, [w:] B. Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych, Warszawa 2004

Reklama a reklama polityczna, czyli projektowanie politycznych kampanii reklamowych, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz (red.), „Studia politologiczne” vol. 6, 2002

Możliwość komentowania jest wyłączona.