Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek_Kluczowe specjalności:

służba cywilna
administracja publiczna – rządowa i samorządowa
modernizacja administracji publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej
informacja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
bezpieczeństwo sfery publicznej
zarządzanie publiczne
letaprywacja, korupcja, mobbing i inne problemy sfery publicznej

 

Wybrane publikacje:

The civil service in Central and Eastern Europe. Implementing the norms, procedures and values of the European Civil Service, Warszawa 2013

Służba cywilna w Polsce – koncepcje i praktyka, Warszawa 2012

Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym, w: Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, [w:] S. Sulowski (red.), „Studia Politologiczne”, vol. 20, Warszawa 2011

Uwarunkowania standardy i kierunki zmian służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010

Dysfunkcje w sferze publicznej i ich wpływ na bezpieczeństwo państw, [w:]S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Warszawa 2009

Zadania administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:]S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Warszawa 2009

Transformacja administracji publicznej, [w:] A. Majerska-Sosnowska, T. Słomka (red.), „Studia Politologiczne”, vol. 15, Warszawa 2009

Problem sfery publicznej, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Studia Politologiczne”, vol. 14, Warszawa 2009

Przeciwdziałanie korupcji w ustawie o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r., [w:] M. Stec, K. Bednarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne  w administracji publicznej, Warszawa 2009

Ścieżki kariery urzędników Unii Europejskiej i Polski,  „Przegląd Europejski”, nr 1, 2008

Polska administracja publiczna w procesie dostosowania do Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski”, nr 1,  2008

Legitymizacja władzy a prawo dostępu do informacji o działalności administracji publicznej w państwach i instytucjach Unii Europejskiej, [w:] A. Nowak (red.), Dostosowanie polskiej administracji do członkostwa w Unii Europejskie, t. 4, Warszawa 2005

Standardy kontroli w Europie, [w:] Rola projektów europejskich w rozwoju  regionalnym i lokalnym, Warszawa 2004

Możliwość komentowania jest wyłączona.