Dr hab. Anna Sroka

dr Anna SrokaKluczowe specjalności:

jakość demokracji na poziomie narodowym i ponadnarodowym (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozliczalności)
system polityczny Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej
zagadnienia federalizmu i regionalizmu
 

Wybrane publikacje:

Extremismus in Polen (Extremizm w Polsce) (współred. A. Moroska), [w:] E. Jeske, T. Thieme (red.), Extremismus in den EU-Staaten, Wiesbaden 2011

Państwa karłowate a Unia Europejska – kazus Andory, [w:] R. Żelichowski (red.), Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy środkowo-wschodniej w Unii Europejskiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010

El impacto de la transición en la calidad de democracia en Polonia contemporánea, [w:] G. Grudzińska, C. Kumor, K. Moszczyńska, R. D. Torres Kumbrían(red.), Transición en retrospectiva, los casos de Polonia y España, Warszawa 2009

Polska na drodze do Euro (współred. K. A. Wojtaszczyk), Warszawa 2009

Geneza euro: uwarunkowania, etapy, podstawy prawne (współred. M. J. Saiz), [w:] A. Sroka, K. A. Wojtaszczyk (red.), Polska na drodze do Euro, Warszawa 2009

Política Europea de Vecindad desde la perspectiva de Europa del Este, [w:] C. Molina del Pozo (red.), Treinta Años de Integración Europea, Lisbona 2009

La evolución de la estructura territorial de Polonia, [w: ] C.Flores Juberías (red.), España y la Europa Oriental: tan lejos, tan cerca, Valencia 2009

Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008

Partie nacjonalistyczne a kwestia tożsamości narodowych, „Przegląd Europejski”, nr 2, 2008

La internacionalización de la empresa española y los nuevos retos de futuro”, [w:] Catalunya Empresarial”, nr 2000, 2007

Forma państwa a kwestia regionalna, [w:] E. Stadtmüller, R. Rdzanek (red.), Jednostka, Region i Państwo w procesach globalizacji, regionalizacji i integracji, Wrocław 2004

Regionalizm jako jedna z tendencji we współczesnej Europie, [w:] E. Stadtmüller (red.), Współczesne problemy świata , Wrocław 2003

Polsko-Hiszpańskie stosunki bilateralne w perspektywie wstąpienia Polski do Unii Europejskie, [w:] M. Wolański (red.), Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990-2002, Wrocław 2003

Możliwość komentowania jest wyłączona.