Dr Anna Materska-Sosnowska

dr Anna Materska-SosnowskaKluczowe specjalności:

systemy polityczne państw współczesnych
systemy partyjne
systemy wyborcze
polska scena partyjna i polityczna
 

 

 

Wybrane publikacje:

Stosunek partii politycznych do kwestii przystąpienia Polski do strefy euro, [w:] A. Sroka, K.A.Wojtaszczyk, Polska na drodze do euro, Warszawa 2009

Okrągły Stół po dwudziestu latach. Stan dyskusji politycznej, Studia Politologiczne, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka  (red.) nr 15, Warszawa 2009

Poland, [in:] D. Nohlen, P. Stöver (eds.), Elections in Europe. A Date Handbook, Germany, 2010

The Crisis of Social Democracy in Poland: A New Start for the Left? [w:] Internationale Politik und Gesellschaft, International Politics and Society; Tom. 4 ; 2010

Struktura organizacyjna SLD, [w:] M. Migalski (red.), Sojusz Lewicy Demokratycznej, Toruń 2011

Polski system partyjny 1989 – 2010, [w:] S. Sulowski, M. Prymusz, N. Minenkowa, B. Zdaniuk, Polska i Ukraina – próba analizy systemu politycznego, Warszawa 2011

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.