„e-Politikon” 19/2016

W 19. numerze Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” podejmujemy próbę analizy wybranych dylematów związanych z panującym porządkiem w systemie politycznym, który skonfrontowany zostaje z różnego rodzaju procesami zmian – od wewnątrzpolitycznych do geopolitycznych.

Przedstawiciele różnych ośrodków akademickich pochylają się – po pierwsze – nad kwestiami polskich rozwiązań systemowych. Dariusz Skrzypiński odnosi się do problemu miejsca i roli prokuratury w polskim systemie politycznym. Autor słusznie zwraca uwagę, że prokuratura postrzegana jest jako instytucja „permanentnie reformowana”. Niewątpliwie reformy te wpisać można w cykl zmian politycznych i rządów kolejnych koalicji.

Anna Umińska-Woroniecka zadaje pytania o  relacje między segmentami polskiej egzekutywy po 1997 r., dociekając m.in., czy istnieją znaczące dysfunkcje w modelu władzy wykonawczej.

Następnie Marek Górka zwraca uwagę na niezwykle aktualny dylemat ustrojowy, pytając o relacje między dwiema fundamentalnymi wartościami: wolnością i bezpieczeństwem. Kanwą tych rozważań jest przyjęta w 2016 r. ustawa o działaniach antyterrorystycznych. O znaczeniu omawianej kwestii świadczy to, że w większości państw demokratycznych, w których wprowadzono ustawy antyterrorystyczne, pojawiły się kontrowersje i obawy o zagrożenie praw i swobód obywatelskich.

Podsumowaniem „polskiej” części niniejszego numeru jest artykuł Rafała Więckiewicza, w  którym autor analizuje znaczenie konstytucji jako podstawy i fundamentu systemu politycznego oraz konsekwencji ingerencji w ład, który ustawa zasadnicza tworzy.

Opracowaniom dotyczącym polskich problemów towarzyszą dwa artykuły poruszające zagadnienia zmian systemowych w innych państwach. Krzysztof Mrozek analizuje kwestię ciągłości i zmiany w systemie politycznym Finlandii, zaś Magdalena Karolak-Michalska pisze o społecznych, gospodarczych i polityczno-ustrojowych konsekwencjach aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r.

Numer zamyka recenzja autorstwa Beaty Górowskiej na temat książki Billa Warnera pt. Szariat dla niemuzułmanów.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.