„Dialog obywatelski” – zaproszenie do nadsyłania artykułów do 29. numeru „e-Politikonu” (do 31.01.2019)

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW  „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do tematycznego wydania, poświęconego problematyce dialogu obywatelskiego.

Pojęcie dialogu obywatelskiego jest nierozerwalnie związane z ideą społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie z aktywnością komunikacyjną obywateli i przedstawicieli władz państwowych różnego szczebla. Ta aktywność obejmuje szeroki wachlarz spraw społecznych. Przedmiotem dialogu są wszelkie zagadnienia związane z miejscem i sposobem działania obywateli w państwie i życiu publicznym. W normatywnym ujęciu społeczeństwa obywatelskiego dialog jest niezbędnym dopełnieniem innych form partycypacji i zaangażowania świadomych obywateli. Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego oznacza, że strona władzy oraz strona obywatelska, reprezentowana przede wszystkim przez organizacje pozarządowe, systematycznie i po partnersku negocjują cele, kierunki i strategie wdrażania różnych form polityki.

Z naukowego punktu widzenia dialog obywatelski jako struktura i praktyka społeczna stawia wiele wyzwań przed badaczami. Najważniejszym z nich jest odpowiedź na z pozoru proste pytanie: czy zarysowana wyżej instytucja działa tak, jak normatywnie ma działać? Rosnąca liczba publikacji poświęconych dialogowi obywatelskiemu sugeruje, że dość często praktyka realizacji dialogu obywatelskiego odbiega od normatywnych wytycznych. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne. Zachęcamy więc autorów, których przedmiotem badań jest dialog obywatelski do przedstawienia swoich analiz, diagnoz i wyjaśnień. Szczególnie oczekiwane są studia przypadków ilustrujące konkretne przykłady sukcesów i porażek wspólnego negocjowania kierunków polityki przez stronę władzy i stronę obywatelską. Artykuły mogą dotyczyć m.in. następujących zagadnień:

  • Mechanizmy negocjacyjne w dialogu obywatelskim;
  • Skuteczność dialogu obywatelskiego;
  • Rola mediów masowych i nowych mediów w dialogu obywatelskim;
  • Formalne aspekty dialogu obywatelskiego;
  • Dialog obywatelski a inne formy partycypacji;
  • Promocja dialogu obywatelskiego w działaniach komunikacyjnych władz;
  • Dialog obywatelski w praktyce organizacji pozarządowych.

Redakcja naukowa 29. numeru „e-Politikonu”: prof. dr hab. Agnieszka Hessdr Michał Bukowski.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 31 stycznia 2019 r.

Wskazówki edytorskie dla Autorów znajdą Państwo tutaj.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.