„Czy euroatlantycki system bezpieczeństwa ma jeszcze przyszłość?”

23 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie z cyklu „Komentarze Politologiczne”, poświęcone kwestii systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w strefie euroatlantyckiej. Spotkanie nawiązywało do książki prof. Ryszarda Zięby (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) pt. The Euro-Atlantic Security System in the 21st Century: From Cooperation to Crisis wydanej przez Springer International Publishing (Cham – Switzerland 2018). W seminarium, poza autorem wymienionej publikacji, udział wzięli także dr hab. Agnieszka Legucka (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) oraz prof. Roman Kuźniar (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW). Moderatorem był dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, prof. Stanisław Sulowski.

Od lewej: dr hab. Agnieszka Legucka, prof. Ryszard Zięba, prof. Stanisław Sulowski, prof. Roman Kuźniar

W wystąpieniu otwierającym seminarium prof. Stanisław Sulowski zaprezentował dorobek prof. Ryszarda Zięby związanego z Uniwersytetem Warszawskim od ponad 40 lat, znanego w polskim, a także międzynarodowym środowisku naukowym, wybitnego specjalisty w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Następnie prof. Ryszard Zięba przybliżył motywy podjęcia zagadnienia kryzysu euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa prezentując jego złożone przyczyny oraz rozległe konsekwencje. W szczególności prof. Zięba podkreślił zerwanie więzi między poszczególnymi elementami systemu tj. państwami i podmiotami zbiorowymi typu UE, NATO i WNP oraz wyraźną militaryzację stosunków międzynarodowych w systemie euroatlantyckim. W dalszej części spotkania paneliści w znacznym stopniu zgodzili się z tezami przedstawionymi przez prof. R. Ziębę.

Dr hab. Agnieszka Legucka odniosła się do stosunków między państwami Europy zachodniej a Rosją, której władze w swoim postępowaniu, według prelegentki, są dość przewidywalne. Powyższe relacje zostały również obszernie opisane w dyskutowanej publikacji. Dr hab. A. Legucka zaznaczyła także istotę określenia zasięgu geograficznego, w odniesieniu do którego można rozważać kwestię funkcjonowania i przyszłości danego systemu bezpieczeństwa.

Od lewej: dr hab. Agnieszka Legucka, prof. Ryszard Zięba, prof. Stanisław Sulowski

Kolejny panelista, prof. Roman Kuźniar, podkreślając warstwę faktograficzną i teoretyczną książki, wyraźnie poruszył wątek metodologiczny publikacji. Zakreślił granice pojęcia systemu oraz jego wyróżniki. Wskazał na istotny fakt tworzenia przez państwa wspólnych systemów bezpieczeństwa także według kryteriów ustrojowych czy kulturowych. Paneliści poruszali również kwestie dotyczące agresji Rosji wobec Ukrainy oraz wieloaspektowych następstw przybliżonych sytuacji.

Z istotnymi merytorycznie wypowiedziami prelegentów wybrzmiały także głosy ze strony publiczności. Uczestnicy wyrazili duże zainteresowanie publikacją prof. R. Zięby, a także prezentowali własne spojrzenia na postawione w tytule seminarium zagadnienie. Dyskusja była niezwykle interesująca i wielowątkowa.

Seminarium zakończył moderator spotkania, dziękując, zarówno prelegentom, jak i zgromadzonym uczestnikom, oraz zaprosił do uczestnictwa w kolejnych seminariach z cyklu „Komentarze Politologiczne”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komentarze Politologiczne i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.