Analizy i ekspertyzy

Misją Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem jest z jednej strony bieżące reagowanie i komentowanie wydarzeń będących w kręgu zainteresowań politologii z drugiej zaś przeprowadzanie pogłębionych analiz i studiów nad poszczególnymi obszarami badawczymi.

Wśród instytucji publicznych, dla których eksperci Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem przygotowywali opracowania, znajdują się m.in.: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej,  Ministerstwo Rolnictwa, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani zamówieniem ekspertyzy lub analizy, prosimy o kontakt:

tel. +48 604 737 015, biuro@oapuw.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.